Thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2012, lúc 19:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Tình Yêu của Ta dành cho các môn đệ của Ta, những người đáp lại lời mời gọi trong những Thông Điệp của Ta, đã khiến cho Thánh Tâm Ta dâng trào đến độ giờ đây Thánh Tâm Ta sẽ tuôn đổ dồi dào những Ân Sủng.

Giờ đây, Ân Sủng của Ta tuôn đổ xuống trên các tín hữu yêu dấu của Ta.

Những Ân Sủng được ban cho các con để tăng cường lòng quyết tâm của các con nhằm truyền bá Lời Chí Thánh của Ta.

Những Thông Điệp của Ta từ Thiên Đàng sẽ nuôi dưỡng các linh hồn, bao gồm những linh hồn đen tối nhất, bằng dưỡng khí mà họ cần để sống sót khi Satan bao trùm sự tối tăm trên toàn thế giới.

Ảnh hưởng vô hình nhưng hết sức mạnh mẽ của hắn làm suy yếu ngay cả những người có đức tin mạnh mẽ nhất khi họ bắt đầu nghi ngờ về đức tin của họ.

Ta ban cho các con những Ân Sủng và Ta làm việc này là có lý do của nó.

Hỡi các con là những môn đệ của Ta, các con là chỗ cậy dựa vững chắc để từ đây tất cả những linh hồn lang thang trong hoang mang vô định, tìm về. Ngay cả lúc đầu họ không chịu lắng nghe các con, các con vẫn phải nhẫn nại.

Khi các con trao cho họ các Thông Điệp và các Chiến Dịch Cầu Nguyện, họ sẽ lặng lẽ bỏ đi.

Họ sẽ được đánh động bởi Thần Khí của Ta theo những cách thức nhất định. Nếu họ không đón nhận, họ sẽ thấy khó mà có thể bỏ đi và lãng quên những Thông Điệp này. Không, họ sẽ trở lại để tìm kiếm Ta.

Một số người sẽ miễn cưỡng quay trở lại và chính sự tò mò sẽ khuất phục họ.

Một số người sẽ trở lại với quan điểm là tìm cách chối bỏ những Thông Điệp này và tìm cách thuyết phục các con làm như vậy.

Những người khác sẽ trở lại để tranh cãi, chế nhạo và chống đối các con.

Những người khác nữa sẽ nói với các con rằng những Thông Điệp này không đến từ Ta và điều này làm cho các con phải đau lòng.

Nhưng rồi sẽ có những người hoán cải. Sẽ có những người chạy đến với các con với niềm vui tinh tuyền trong lòng và khao khát có thêm những Thông Điệp nữa.

Chính những linh hồn này làm cho Sứ Vụ này càng trở nên có ý nghĩa hơn.

Tuy nhiên chính những linh hồn đen tối là những người mà các con phải cầu nguyện nhiều nhất cho họ và chính vì họ mà Ta tuôn đổ Ân Sủng của Ta trên các con nhờ đó các con sẽ trợ giúp Ta trong việc cứu vớt linh hồn họ. Vì nếu không có sự trợ giúp của các con thì họ sẽ không còn hy vọng gì nữa.

Hỡi các môn đệ của Ta, bổn phận mà Ta giao cho các con là hãy hoán cải những linh hồn mà Ta khao khát nhất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth