Thứ ba ngày 28 tháng 8 năm 2012, lúc 19:30

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, thế giới này và con người sống trong thế giới này mù quáng vì cố chấp.

Họ không tin vào Thiên Chúa Chân Thật, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta.

Hàng tỷ người trong số họ tất tả ngược xuôi trong hoang mang và lao đầu vào những ngõ cụt khi họ tìm kiếm một vị thần để họ có thể tỏ lòng trung thành với nó.

Vấn đề nằm ở chỗ những vị thần này, là những ngẫu tượng do họ tự tạo ra rồi đặt lên bệ thờ. Những thứ thần do họ tự tạo ra cho phù hợp với lối diễn giải của họ về việc Thiên Chúa phải trở nên như thế nào theo ý họ.

Hỡi con gái của Ta, có tới hàng trăm những loại thần như thế được họ tạo ra theo sự tưởng tượng của họ.

Những vị thần như thế giống nhau ở chỗ chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất là xoa dịu những thèm muốn do tính ích kỷ của họ, liên quan đến việc vị thần lý tưởng của họ phải hành xử như thế nào theo ý họ.

Những vị thần họ tạo ra thật tinh vi. Họ chống lại sự khôn ngoan của lương tâm trong linh hồn họ. Những con người này tin rằng những vị thần do họ tự tạo ra, sẽ cho họ quyền có được những điều kỳ diệu.

Hỡi những ai trong các con không đón nhận Sự Thật, đó là Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật, các con hãy biết cho điều này:

Chỉ có Đấng Tạo Hóa Chân Thật của loài người mới có thể ban cho các con ý chí tự do mà thôi.

Cha Ta sẽ không bao giờ ép buộc các con hay ra lệnh cho các con phải làm bất cứ việc gì, vì việc ép buộc là không thể có.

Khi các con cầu xin những ngẫu tựơng ban cho các con của cải, sự thành đạt hay khi các con tìm kiếm những lợi lộc thì các con đang sống ích kỷ.

Chỉ khi các con cầu xin Thiên Chúa ban cho các con những Ân Huệ theo Thánh Ý của Người, thì các con mới có thể đối thoại với Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật.

Nếu các con tôn thờ ngẫu tượng và cầu xin để có được của cải giàu sang và những thứ ân huệ khác nữa, chỉ để thỏa mãn những lạc thú của các con, thì các con sẽ thu hút tên vua của bóng tối.

Hắn luôn đợi chờ khoảnh khắc khi hắn ban cho các con những lợi lộc đó. Đừng mở cửa cho tên vua của sự dối trá, vì các con sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Hắn sẽ đổi những lợi lộc trần gian này để lấy được linh hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth