Thứ tư ngày 29 tháng 8 năm 2012, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trận chiến giờ đây đã bắt đầu.

Bàn Tay của Chúa Cha sẽ trừng phạt những quốc gia thông qua mọi thứ luật lệ gây đau thương vốn chống lại các Lề Luật của Thiên Chúa.

Tất cả những tội ác mà người ta thực hiện để chống lại Lề Luật của Thiên Chúa, sẽ bị trừng phạt và nhiều quốc gia sẽ phải chịu đau khổ vì tội lỗi của họ.

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là vô bờ bến và sẽ bảo bọc nhân loại hết mức có thể được, để cứu vớt các linh hồn, tuy nhiên, sự trừng phạt của Thiên Chúa cũng sẽ mạnh mẽ tương xứng nhằm ngăn chặn sự dữ lan tràn.

Trận chiến giữa Thiên Chúa, Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta chống lại Satan, là trận chiến giữa thiện và ác. Chỉ đơn giản thế thôi.

Những ai tuân giữ các Lề Luật của Thiên Chúa sẽ được gìn giữ.

Đối với những ai mà họ cầu nguyện cho và dâng những hy sinh cá nhân để đền tội cho những con người ấy, thì những người ấy sẽ được đối xử nhân từ.

Những người mặc dù nhận biết Sự Thật nhưng vẫn khước từ Thiên Chúa, và là những người phá hoại linh hồn tha nhân, qua những luật lệ độc ác mà họ áp đặt trong những quốc gia của họ, sẽ bị trừng phạt.

Trước mắt, sẽ có nhiều trận bão, lũ lụt và nhiều trận động đất.

Ứng với mỗi một sự xúc phạm chống lại Thiên Chúa sẽ bị giáng phạt bằng những hành động mãnh liệt để cuối cùng cuộc thanh tẩy sẽ xảy ra và hoàn tất.

Đừng bao giờ quên rằng tình yêu dành cho Thiên Chúa phải xuất phát từ con tim.

Nếu các con khước từ Lời của Thiên Chúa thì các con sẽ phải chịu đau khổ vì điều này.

Tình yêu dành cho Thiên Chúa phải là tinh tuyền. Lòng kính sợ Thiên Chúa phải là điều tất yếu trong mối tương quan của các con đối với Uy Quyền của Đấng Tạo Hóa muôn loài và là một phần trong tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Các con phải tỏ lòng tôn kính Lề Luật của Thiên Chúa.

Khi nhân loại không tỏ lòng tôn kính nhưng khinh thường những lề luật của Thiên Chúa, một điều vốn gây nên sự băng hoại trong nhân loại, thì nhân loại sẽ phải hứng chịu Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth