Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con đang ở điểm khởi đầu của một sự bùng nổ, vốn sẽ khiến cho nhân loại chứng kiến Lòng Thương Xót của Ta tuôn trào trên toàn thế giới trong một Biến Cố, và Biến Cố sẽ làm thay đổi bộ mặt của trái đất.

Sứ Vụ này đang xảy ra nhanh chóng.

Con được mời gọi một cách đột ngột và đầy vội vàng khi Ta hành động để bảo đảm rằng nhân loại được ban cho Sự Thật.

Quá ít người hiểu được cách thức mà Thiên Chúa mời gọi các ngôn sứ – hoàn toàn không có dự tính trước, không có thời gian để các ngôn sứ chuẩn bị.

Điều này có nghĩa là Lời của Thiên Chúa truyền đi không hề gặp sự cản trở nào.

Không một ai có khả năng viết ra được những Thông Điệp như thế này. Nếu ai đó nói rằng những Thông Điệp này do người phàm viết ra thì đó là sự xúc phạm đến Cha Ta và Chúa Thánh Thần.

Không một ai có thể, bằng lời lẽ của con người, lại có thể đốt lên Ngọn Lửa Tình Yêu của Thiên Chúa trong tâm hồn con cái Thiên Chúa như những Thông Điệp này.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tạo ra được một kết quả như vậy.

Không một ai biết được Sự Thật về những nội dung của Sách Khải Huyền. Chỉ có Thiên Chúa biết.

Chỉ mình Ta, Chiên Thiên Chúa, mới có quyền tiết lộ những gì có trong nội dung của Sách Khải Huyền. Ta thực hiện điều này thông qua ngôn sứ Maria, Tông Đồ Lòng Thương Xót của Ta, người này sẽ truyền đạt Lời Ta, chứ không phải lời của cô ấy, đến với một thế giới không có niềm tin.

Giờ đây các con hãy chú tâm đến Lời Ta vì Lời Ta đang được ban cho các con nhằm cứu lấy các con. Để cảnh báo các con. Để chuẩn bị cho các con. Và để thanh tẩy các con.

Hãy sẵn sàng khi thời điểm đến.

Ta đến với các con qua những Thông Điệp này, để chuẩn bị cho các con. Các con không biết ngày nào hay giờ nào, vì thế, các con phải chuẩn bị tâm hồn các con như thể Ta sẽ đến vào ngày hôm sau.

Các con hãy luôn sẵn sàng. Ta mời gọi các con luôn giữ một tâm trí lành mạnh và cởi mở khi đọc những Thông Điệp của Ta lần đầu tiên, vì chính lúc ấy có thể là lần duy nhất mà các con cảm nhận được Tiếng Nói của Ta từ Thiên Đàng cho đến ngày mà tất cả các con mong đợi, sẽ đến.

Ta chúc lành cho tất cả các con.

Ta mời gọi các con đến với Ta.

Khi Ta mời gọi các con cầu nguyện, Ta chỉ đơn giản mời gọi các con tâm sự với Ta bằng chính lời lẽ đơn sơ của các con. Bằng chính cách thế của các con. Trong chính những suy tư của các con. Ta lắng nghe được tất cả mọi sự. Ta thấu biết tất cả. Ta cảm nhận những gì các con cảm nhận. Ta ở với từng người trong các con, ngay bên cạnh các con, chỉ chờ đến ngày mà cuối cùng các con sẽ đầu phục Lời Mời Gọi của Ta.

Từ nơi Ta các con không có gì phải sợ hãi vì Tình Yêu của Ta dành cho các con sẽ vượt qua bất kỳ sự tối tăm nào khiến các con phải xa cách Ta.

Hãy trở về với Ta và Ta sẽ tuôn đổ Ánh Sáng của Ta trên các con.

Khi ấy Ta sẽ ban cho các con sự bình an mà các con khao khát. Ta đang chờ đợi. Ta là Đấng Nhẫn Nại.

Hãy đến cùng Ta khi các con sẵn sàng.

Ta yêu thương các con. Ta chúc lành cho các con.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth