Thứ hai ngày 3 tháng 9 năm 2012, lúc 10:08

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Đạo Binh của Ta đã được thành lập và các tầng lớp trong Đạo Binh của Ta sẽ lan rộng khắp các quốc gia Kitô Giáo cũng như trong những quốc gia do những người Cộng sản cai trị.

Không một quốc gia nào mà Đạo Binh của Ta, Đạo binh Còn Sót Lại của Ta, không chạm tới.

Sẽ có những tầng lớp trong Đạo Binh của Ta, với hàng ngũ trong mọi tầng lớp, được sắp đặt để bảo đảm rằng Sứ Mệnh của Ta hoán cải thành công các linh hồn.

Tất cả những người trong Đạo Binh của Ta, không phân biệt vai trò của họ, sẽ cùng có một nhiệm vụ chung.

Họ sẽ phụng sự Ta trong khiêm nhường và bằng tình yêu của họ dành cho Ta, Chúa Giêsu của họ, họ sẽ rực sáng trong suốt Sứ Vụ này.

Những Ngọn Lửa được Chúa Thánh Thần thắp lên sẽ không bị leo loét vì đây là một đặc Ân để tăng cường sức mạnh cho các chiến binh của Ta.

Hãy nhớ rằng đây sẽ là một cuộc chiến, một cuộc chiến để cứu nhân loại. Một cuộc chiến mà Cha Ta sẽ nắm chắc phần thắng trong Danh Thiên Chúa.

Ta mời gọi tất cả các con hãy thiết lập các trung tâm để các con có thể bảo đảm rằng những Thông Điệp của Ta được loan truyền bằng bất cứ cách thức nào mà các con có thể làm được.

Cầu nguyện là một phần quan trọng của các trung tâm ấy, vì khi các con thiết lập các nhóm cầu nguyện, các con sẽ tăng cường sức mạnh cho Đạo Binh của Ta.

Ta sẽ gia tăng ơn hoán cải khi các con lập ra càng nhiều nhóm cầu nguyện nhân Danh Ta.

Hãy đặt tên những Nhóm Cầu Nguyện này là “Nhóm Chúa Giêsu đến với nhân loại” và hãy giao phó phần còn lại cho Ta.

Thần Khí của Ta sẽ bảo bọc các con trong những nhóm ấy và hướng dẫn các con trên từng bước đường. Ta sẽ sớm ban thêm cho các con những lệnh truyền.

Các con hãy sống trong bình an. Ta rất hạnh phúc vì các con, những môn đệ yêu dấu của Ta, đã đáp lời mời gọi của Ta với tình yêu mạnh mẽ và lòng tín thác.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth