Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2012, lúc 18:30

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Giáo Hội của Ta trên Trái đất cuối cùng cũng đã nhận ra rằng giờ đây Ta đang truyền đạt cho nhân loại thông qua con, vị sứ giả thứ bảy.

Lời Ta đang âm thầm ngấm vào tâm hồn các tôi tớ trong hàng ngũ lãnh đạo của Giáo Hội, tuy nhiên họ không dám công khai tuyên bố rằng những Lời này đến từ Môi Miệng Thánh Thiêng của Ta.

Họ biết rằng những Lời này đến từ Ta và Ta đã đánh động tâm hồn họ, nâng tâm hồn họ lên để giờ đây họ đi theo sự dẫn dắt của Ta.

Rất nhiều những tôi tớ được thánh hiến của Ta giờ đây đang tìm kiếm Lời Ta, được ban cho nhân loại trong thời điểm này.

Giờ đây họ cần những ân sủng đặc biệt của Ta, vì nếu không có những ân sủng đặc biệt này họ sẽ không thể nào dẫn dắt đoàn chiên của Ta với lòng trông cậy đích thực.

Thần Khí của Ta đang được tuôn đổ trên những tôi tớ được thánh hiến theo từng địa phương để họ tìm được sức mạnh nhằm dẫn dắt Giáo Hội của Ta qua khu rừng đầy chông gai phía trước.

Hỡi hàng giáo sĩ yêu dấu của Ta, đừng bao giờ sợ hãi vì Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con.

Các con sẽ cảm nghiệm được Sự Hiện Diện của Ta trong những thời khắc các con sẽ phải đối diện khi Thân Mình Ta, Giáo Hội của Ta bị bách hại.

Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các con vì các con sẽ cần đến mọi sự trợ giúp của Ta để nâng đỡ các con trong việc dẫn dắt con cái Thiên Chúa hướng về sự thừa hưởng chính đáng của họ.

Ta chấp nhận việc nhiều người trong các con sẽ không nói ra. Ta hiểu rằng thật khó biết bao để các con công khai tuyên xưng Lời Ta, được ban cho các con qua vị ngôn sứ của thời cuối. Nhưng các con phải biết điều này:

Các con có trách nhiệm lãnh đạo con cái Thiên Chúa và dẫn dắt họ đến với Sự Thật.

Các con không bao giờ được phép đón nhận những sự dối trá thay thế cho Sự Thật.

Các con biết rằng Sự Thật về Giáo Huấn của Ta được khắc ghi trên đá.

Giáo Huấn của Ta trước sau như một và sẽ không bao giờ thay đổi.

Những Mặc Khải Mới của Ta, vốn có trong những Ấn của Sách Khải Huyền, sẽ sớm được tỏ ra cho các con.

Hãy tín thác vào Ta.

Hãy nhìn nhận rằng giờ đây Ta đang nói với các con vì Ta không bao giờ có thể bỏ rơi các con trong thời điểm này.

Bổn phận của Ta đối với Cha Ta là phải bảo đảm rằng nhân loại được chuẩn bị một cách đầy đủ cho Cuộc Quang Lâm của Ta hầu cứu rỗi từng con cái của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth