Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2012, lúc 19:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cuối cùng con cũng đã hiểu được niềm vui của sự hy sinh khi sự hy sinh được dâng lên với lòng can đảm và ý chí tự do.

Những linh hồn được cứu rỗi, mang lại cho con những giọt nước mắt hân hoan vì họ cũng được ngập tràn trong nước mắt hân hoan khi họ được cứu khỏi lửa Hỏa Ngục.

Hãy biết rằng Sứ Vụ của Ta là để cứu tất cả các linh hồn.

Đừng bao giờ quên rằng Chúa Cha đã ban cho nhân loại sự che chở cần thiết để cứu các linh hồn bằng Ơn Miễn Trừ.

Hãy hân hoan đón nhận Ơn Miễn Trừ, vì nhờ Ơn Miễn Trừ mà tất cả các linh hồn được cứu rỗi. Các con chỉ cần nghĩ về thế giới tuyệt vời trong tương lai.

Không một ai sẽ còn phải khóc thương cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình họ bị sa vào lửa Hỏa Ngục.

Các con, những tín hữu của Ta, đều có sức mạnh để đóng Cửa Hỏa Ngục nhờ lời cầu nguyện của các con để cứu các linh hồn.

Đừng để cho bất cứ người người nào chối bỏ Lời Ta.

Đừng ngăn cản người ta đón nhận Ơn Miễn Trừ vì Ta biết rằng một số tôi tớ được thánh hiến của Ta đang tìm cách ngăn cản người ta.

Một số người đang thực hiện điều này bởi ý thức sai lầm về bổn phận, nhưng họ đã sai trái. Ơn Miễn Trừ này là một Ân Huệ của Thiên Chúa Cha.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, các con có bổn phận phải trao ban Ơn Miễn Trừ cho con cái Thiên Chúa để giúp cứu các linh hồn.

Có quá nhiều việc cần phải làm để truyền bá Lời Ta nhưng lại không có đủ thời gian.

Hỡi các môn đệ của Ta, hãy dấn thân để biến việc loan truyền Lời Ta trở thành sứ vụ của các con nhằm loan truyền những Kinh Cầu của Ta, đặc biệt là lời cầu nguyện xin Ơn Toàn Xá.

Các con cũng phải dấn thân và nói với mọi người về Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống và lời cầu nguyện xin Ơn Toàn Xá để được tha thứ tội lỗi.

Các con đã được chuẩn bị, giờ đây hãy nhận lấy khí giới nhân Danh Thiên Chúa và hãy trợ giúp Ta, Chúa Giêsu của các con, để cứu nhân loại.

Kỷ Nguyên Mới sẽ được báo trước trong Cuộc Quang Lâm của Ta. Thời gian còn lại thật là ngắn ngủi.

Hãy nhớ rằng, các con phải hoàn toàn tín thác vào Ta và Ta sẽ cất đi nỗi lo lắng và sợ hãi khỏi các con.

Tất cả những gì các con phải làm là hiến mình cho việc cầu nguyện.

Hãy dâng những lời cầu nguyện của các con cho các linh hồn và tất cả sẽ tốt đẹp.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth