Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2012, lúc 10:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Sứ Vụ của Ta đã vượt qua một cột mốc quan trọng trong việc nhanh chóng loan truyền Lời chí Thánh của Ta nhờ những lời cầu nguyện của nhiều người.

Những lời cầu nguyện được hăng say đọc lên bởi những tín hữu yêu dấu của Ta thì mạnh mẽ biết bao vì những lời cầu nguyện ấy được đọc lên bằng cả tấm lòng.

Ta ban xuống trên tất cả môn đệ của Ta những Ân Sủng trọng đại để họ có khả năng tiến lên, đánh đổ bất cứ trở ngại nào mà họ có thể đối mặt trên đường cứu vớt các linh hồn trong Sứ Vụ này.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, hãy biết rằng các thiên thần trên Thiên Đàng dẫn dắt các con, bảo vệ các con và dẫn đưa các con hướng về mục tiêu của Ta, mục tiêu hoán cải nhân loại.

Nhiều người trong các con, là những người mới biết đến những Thông Điệp của Ta, sẽ tự hỏi liệu những Lời này chỉ là để dẫn dắt hay là để hoán cải người ta.

Những Thông Điệp của Ta được ban để thực hiện cả hai điều ấy, nhưng quan trọng hơn, đó là để cứu tất cả mọi người, để mọi người được sống trong Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình trên thế giới. Vì đây là Lời Hứa của Ta. Đây là Ân Huệ trọng đại của Ta.

Tặng Ân của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu là ban cho từng con cái của Người sự sống hoàn hảo nhất trong một thế giới hoàn hảo nhất theo ý định của Người từ thuở ban đầu.

Không một sự gì có thể ngăn cản được sự xuất hiện của Địa Đàng Mới này trên trái đất.

Địa Đàng Mới sẽ trỗi dậy từ thế giới ô nhơ tăm tối mà các con đang sống, một thế giới đã bị Satan làm cho ô uế bởi sự hủy hoại mà hắn gây ra. Sự tàn phá tai hại đến nỗi nhiều người không nhận biết được Sự Thật.

Họ không biết phân biệt giữa sự lành và sự dữ. Nhiều người nhầm lẫn giữa sự lành và sự dữ.

Khi người ta đón nhận sự dữ như là một phần trong cuộc sống của họ và biện minh cho sự tồn tại của sự dữ, thì chính là lúc họ chối bỏ Lời của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chỉ bằng cách đón nhận Sự Thật trong Lời của Thiên Chúa thì Giao Ước cuối cùng mới có thể được hoàn tất.

Kế hoạch cứu rỗi cuối cùng của nhân loại đang thành công nhưng vẫn còn phải mất một thời gian nữa, trước khi Ta có thể cứu tất cả những linh hồn vẫn còn quá xa lìa Ta.

Chỉ có Sự Thật mới có thể giúp họ hiểu được.

Chỉ có Sự Thật, nếu như họ đón nhận, mới giải thoát họ để họ có thể bước vào các cổng Địa Đàng Mới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth