Chúa Nhật ngày 16 tháng 9 năm 2012, lúc 13:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, giờ đây sự hận thù giữa các quốc gia trên toàn thế giới đang bùng nổ, tất cả đều nhân Danh Thiên Chúa.

Nhân loại hiểu biết quá ít về đường lối của Thiên Chúa, đường lối Thiên Chúa rất xa lạ với sự hận thù.

Lòng hận thù không thể đến từ Thiên Chúa. Satan sử dụng lòng hận thù để phỉ báng Lời của Thiên Chúa.

Satan dùng tôn giáo như một phương thế để người ta dung túng cho sự hận thù.

Hận thù có nhiều hình thức khác nhau và được thể hiện theo những cách sắp đặt đầy quỷ quyệt của Satan và được gieo rắc vào tâm trí nhân loại.

Sự hận thù có thể được dùng để thuyết phục người ta chấp nhận những sự dối trá về kẻ khác, nhằm làm gia tăng lòng hận thù và tình trạng căng thẳng.

Lòng hận thù có thể được dùng để tạo ra sự chia rẽ tôn giáo và thổi bùng lên tình trạng bạo lực bằng việc phỉ báng Lời của Thiên Chúa.

Khi con người dùng thái độ thù hằn để biện minh cho niềm tin của họ vào Thiên Chúa thì họ đang phạm tội chống lại Thiên Chúa theo cách thức xấu xa nhất.

Hận thù người khác vì Danh Thiên Chúa thật là một điều phi lý, vì chỉ có tình yêu mới đến từ Thiên Chúa mà thôi.

Lòng hận thù chỉ đến từ Satan.

Sự lựa chọn thì rất đơn giản. Hoặc các con chọn Thiên Chúa và sống theo Giới Răn của Người, hoặc các con chọn Satan và những lời dối trá mà hắn dùng để hủy hoại nhân loại và cướp đi các linh hồn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth