Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2012, lúc 21:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn tiết lộ cho con một phép lạ mà Ta đã lên kế hoạch.

Nước Anh, một quốc gia thệ phản sẽ sớm hoán cải theo các đường lối của Ta, Giáo Huấn và Sự Thật của Ta.

Từ lâu lắm rồi quốc gia Kitô Giáo này đã biến đổi và sửa chữa các Lề luật của Thiên Chúa cho phù hợp với đường lối đầy kiêu căng của họ.

Từng là một quốc gia Kitô Giáo lớn, họ đã phạm tội chống lại Lề luật của Thiên Chúa trong suốt nhiều thế kỷ và tự biện hộ rằng họ đã đi theo đúng các Lề Luật mà Giáo Hội của Ta trên trái đất đặt ra.

Những lời cầu nguyện của các tín hữu trong số họ cùng với tình yêu và lòng trung thành mà các nhà lãnh đạo Kitô Giáo tại Vương Quốc Anh thể hiện khi đối mặt với nghịch cảnh, đã mang họ đến gần với Thánh Tâm của Ta hơn.

Quốc gia này sẽ được ơn hoán cải và Sự Thật sẽ cứu được hàng triệu người.

Tên Phản Kitô và nhiều thuộc hạ của hắn đã gây nhiều ảnh hưởng đối với nhiều người trong giới cầm quyền ở đất nước này, nhưng chúng sẽ không cướp đi được các con cái của Thiên Chúa.

Các tín hữu của Ta sẽ hiệp nhất trong tất cả các giáo hội trên toàn nước Anh và Ta sẽ bảo bọc họ trong Đôi Tay Chí Thánh của Ta.

Họ sẽ trở thành một lực lượng mạnh mẽ trong đạo binh của Ta và kế hoạch để đoàn kết họ đã bắt đầu.

Dưới đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt cho con cái Thiên Chúa ở Vương Quốc Anh

Chiến Dịch Cầu Nguyện (77): Cầu cho Vương Quốc Anh

Lạy Thiên Chúa là Cha trên trời, Đấng dựng nên nhân loại, xin lắng nghe lời con cầu nguyện.

Con nài xin Cha cứu lấy Vương Quốc Anh khỏi các móng vuốt sự dữ và chế độ độc tài.

Con cầu xin Cha hiệp nhất tất cả chúng con, tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng và sắc tộc nên một gia đình trong Ánh Mắt Cha.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để hiệp nhất chống lại bất cứ lề luật nào loại bỏ Giáo Huấn của Cha.

Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để không bao giờ từ bỏ Cha, và để cứu giúp tất cả con cái Cha bằng lời cầu nguyện của chúng con.

Xin Cha hiệp nhất tất cả anh chị em chúng con để tôn vinh lời hứa của Cha, là mang lại cho chúng con sự sống vĩnh cửu và bước vào Thiên Đàng của Cha. Amen.

Hỡi con cái của Vương Quốc Anh hãy biết rằng, chẳng bao lâu nữa khi cuộc hoán cải ngự trị đất nước các con, sẽ mang đến cho các con những ân sủng trọng đại.

Khi ấy các con sẽ giúp dẫn dắt đạo binh của Ta cùng với các quốc gia khác tiến tới Vương Quốc đầy Vinh hiển của Ta.

Chúa Giêsu của các con