Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2012, lúc 20:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, một sự thay đổi lớn lao đang diễn ra trên thế giới và Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Ta đang đến gần.

Các con đừng để một ai tin rằng những gì Ta nói sẽ xảy ra mà lại không xảy ra.

Ta chỉ nói Sự Thật vì thế các con phải tín thác vào Ta.

Thần Khí của Ta giờ đây đang nhanh chóng ngự xuống trên nhân loại nhằm chuẩn bị cho họ đón nhận Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.

Đừng để một ai thất bại trong việc chuẩn bị hoặc loan truyền Lời Ta, nhờ đó nhiều linh hồn được cứu rỗi.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây tất cả đều tốt đẹp, theo đó tất cả đã sẵn sàng để Lời Ta lan ra nhanh chóng và bén rễ trong từng quốc gia.

Hương thơm ngọt ngào do Tặng Ân tình yêu của Ta, đang được ngay cả những người kém đức tin cảm nhận. Vì họ đang nhận thức được một sự thay đổi và một sự chuyển hướng nhưng họ không hiểu được điều gì đang xảy ra.

Hãy nói với họ rằng Chúa Giêsu, Thiên Chúa, Vua của Lòng Thương Xót, đang chuẩn bị trở lại lần thứ hai để cứu họ.

Giao Ước của Ta đang đến gần giai đoạn, mà theo thứ tự, cuộc hoán cải diễn ra trước tiên. Kế đến là cuộc bách hại. Sau đó là Sự Cứu Rỗi.

Hãy tín thác vào Ta và hãy tự chuẩn bị cho các con vì thời điểm cho sự hoán cải phần lớn nhân loại đang đến gần.

Hỡi các môn đệ của Ta, nhiều trở ngại đang được người ta đặt ra trước mắt các con. Đây là những gì các con phải làm.

Hãy thẳng tiến. Hãy đi trên con đường hướng về Ta và luôn giữ gìn phẩm giá của các con cho dù người ta có gây ra bất kỳ sự xúc phạm nào đối với các con. Khi làm như vậy và không dính líu với con thú, kẻ hành động qua những người khác để làm cho các con nghi ngờ về đức tin của các con, thì các con đã đánh bại được con thú.

Chính vì thế mà Ta đã giữ im lặng và hầu như không trả lời những kẻ tố cáo Ta và những kẻ hành hình Ta. Vì khi đáp lại có nghĩa là trao quyền lực cho Satan.

Cái chết của Ta đã phá tan quyền lực của hắn đối với con cái Thiên Chúa. Khi ấy hắn đã mất đi sức mạnh để cướp đi tất cả các linh hồn. Vì Ta sẽ sớm trở lại nên hắn sẽ mất đi tất cả quyền lực. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, hắn sẽ vẫn tiếp tục cướp đi các linh hồn.

Hãy mạnh mẽ lên. Hãy điềm tĩnh. Hãy can đảm. Vì Ta ở cùng các con. Khi các con giao phó ý riêng của các con cho Ta và hoàn toàn tín thác vào Ta thì các con sẽ được an toàn.

Chúa Giêsu của các con