Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2012, lúc 15:16

Ta là vị Hôn Phu Huyền Nhiệm của con, vì thế mà con sẽ tiếp tục phải chịu đau khổ để cứu các linh hồn.

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, thời điểm đã bắt đầu để những sự dối trá về Ta được người đời gieo rắc khắp nơi trên thế giới.

Như Ta đã báo trước cho con biết rằng, chúng sẽ tạo ra những sự dối trá và những điều giả dối về Ta, Chúa Giêsu Kitô, để chúng có thể chối bỏ Thiên Tính của Ta.

Thiên Tính của Ta là Toàn Năng.

Ta đã đến trong xác phàm và Ta đã tự hạ mình theo cách thức mà người ta không ngờ tới.

Ta đã không đến như một ông vua.

Ta đã không lớn tiếng hay huênh hoang như một ông vua để người ta sụp lạy dưới Chân Ta.

Ta đã không ra lệnh cho người ta phải phục dịch Ta.

Thay vào đó Ta đến để phục vụ.

Ta đến để nài xin ơn cứu rỗi cho các con. Để làm điều này, Ta đã phải tự hạ bằng cách trở nên một con người, một con người nghèo khổ xuất thân hèn mọn.

Khi Ta đến như một con người, điều này không có nghĩa là Thiên Tính của Ta bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào. Ta được sinh ra mà không hề mang tội. Vì Ta không thể nào vướng mắc tội lỗi. Ta có thể có những nhu cầu về thể xác như một con người bình thường nhưng Ta không bao giờ phạm tội vì đó là điều không thể. Ta đã trong sạch trong tư tưởng, thân xác và linh hồn.

Ta đã trở nên giống như một con người dưới rất nhiều hình thức, ngoại trừ việc Ta đã trỗi dậy từ cõi chết.

Những lời dối trá, vốn sẽ xuất hiện, khi người ta chối bỏ Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Ta qua một loạt những điều bịa đặt, sẽ tràn ngập mặt đất.

Chúng sẽ nói rằng Thân Xác Ta vẫn có thể được tìm ra. Chúng sẽ nói rằng Ta đã kết hôn. Chúng sẽ nói rằng Ta chỉ là một vị ngôn sứ. Và rồi, chúng sẽ một lần nữa tìm cách chứng minh rằng Ta là một kẻ dị giáo, và rằng Ta đã nói phạm thượng chống lại Thiên Chúa. Chúng sẽ chế nhạo Lời Ta giờ đây đang được ban cho nhân loại và rồi chúng sẽ loại bỏ Ta.

Chúng làm thế vì hai lý do. Thứ nhất, chúng muốn báng bổ Thiên Tính của Ta và coi Ta chỉ là một con người tầm thường. Thứ hai, chúng muốn tạo ra sự nghi ngờ về vai trò của Ta là Đấng Mêssia.

Chúng xúc phạm đến Danh Ta biết bao!

Chúng gây hoang mang cho các tín hữu của Ta biết bao!

Đừng lắng nghe những thứ dối trá ấy.

Đừng lắng nghe khi chúng tìm cách thuyết phục các con rằng Thiên Chúa đã không tác tạo nên vũ trụ.

Vì tất cả những thứ gây rối loạn ấy đã được chúng sắp đặt để làm suy yếu đức tin của các con và cướp đi linh hồn các con.

Hãy bịt tai lại trước sự độc ác hết sức ghê tởm này. Hãy nhắm mắt lại trước những sự dối trá vì chúng sẽ thực hiện mọi nỗ lực để thuyết phục các con rằng Ta không phải là Đấng Mêssia, Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Chúng thật mù lòa biết bao.

Những điều chúng đã học được thật ít ỏi làm sao.

Chúa Giêsu của các con