Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2012, lúc 18:25

Con gái rất yêu dấu của Ta, Ta thật nóng lòng biết bao muốn ôm lấy những con cái yêu dấu của Ta gần bên Ta, để Ta có thể tỏ cho họ thấy rằng Ta yêu thương họ nhiều biết bao.

Biết bao nhiêu con cái của Ta đang sống tản mác khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên chỉ một số ít biết về Cha của họ, Đấng Tạo Hóa của họ.

Đối với những ai không nhận biết Ta, thì họ phải được nói cho biết rằng, Ta sẽ không bỏ rơi họ.

Ta sẽ đứng lên chống lại những thế lực của sự dữ, tên vua của những sự dối trá, và là Con Thú và Ta sẽ quét sạch tai ương khủng khiếp này.

Chỉ khi những qui mô của sự dữ được đẩy lùi, thì con cái Ta mới có thể hiểu được Sự Thật.

Hỡi các con, đừng lo lắng vì lời cầu nguyện của các con đang đánh động Trái Tim Yêu Thương của Ta, và nhờ lời cầu xin của các con mà Ta sẽ cứu được nhiều những con cái của Ta, những người đang ở trong bóng tối.

Sứ mệnh để sai Thánh Tử Yêu Dấu của Ta nhằm thu hồi Vương Quốc của Ta, giờ đây đã được thiết lập vững chắc, mặc dù nhiều người có thể chưa nhận biết được điều này.

Thời điểm của Con Ta đang kết hiệp với thời điểm của các con và chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ nên một.

Thời điểm cho Địa Đàng Mới đã được ấn định và tất cả đã được sắp sẵn cho sự cư ngụ của con cái Ta trong một thế giới mới.

Ta mời gọi các con từ Thiên Đàng để khẩn thiết kêu gọi các con tín thác vào Thánh Tử của Ta, tin tưởng vào Lòng Thương Xót vô biên của Người và lời hứa kiện toàn giao ước của Người.

Hãy phó giao bất cứ nỗi nghi ngờ nào có thể còn sót lại vì những nỗi nghi ngờ ấy đang ngăn cản các con tìm kiếm bình an đích thực.

Những nỗi nghi ngờ ấy ngăn cản những Ân Sủng mà Ta muốn tuôn đổ xuống trên các con để bảo vệ các con trong giai đoạn cuối cùng còn lại khi Satan vẫn còn cai trị trái đất. Thời điểm của hắn gần sắp tận. Và sau đó một khởi đầu mới sẽ được mở ra.

Trong tình yêu thương, Ta chờ đợi sự trở về của con cái Ta, về với Vương Quốc của Ta, Vương Quốc của Địa Đàng Mới. Đó là điều đã được định sẵn.

Ta yêu thương các con. Hãy tín thác vào Thánh Tử của Ta và chờ đợi Lời Mời Gọi của Ta.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao