Thứ bảy ngày 22 tháng 9 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta phải cảnh báo con về những ngôn sứ giả, những kẻ đang tìm cách can thiệp vào Sứ Vụ này.

Biết bao nhiêu linh hồn đáng thương bị lừa gạt, những người tin rằng họ đang nhận được những thông điệp thánh thiêng, nhưng thực ra họ đang bị tên ác quỷ dẫn dắt sai lạc.

Hắn thực hiện điều này bằng cách cướp đi tình yêu của họ dành cho Ta, đặc biệt là hắn nhắm tới những linh hồn thánh thiện và nhiệt thành.

Bất cứ ai nói với con rằng họ có một thông điệp từ Thiên Đàng, buộc con phải thay đổi hoặc sửa đổi một thông điệp đến từ Ta, thì đó là kẻ nói dối.

Đây không phải là cách mà Ta cho phép truyền đạt từ Thiên Ðàng. Ta chỉ cho phép những thông điệp mang đến sự nâng đỡ và tình yêu giữa các thị nhân, nhưng chỉ trong trường hợp cần thiết.

Những ngôn sứ chân thật hoặc những linh hồn ưu tuyển chỉ nhận được những thông điệp hoặc là đúng hoặc là sai.

Không có sự lưng chừng nửa đúng nửa sai. Thiên Đàng không bao giờ gửi đến một thông điệp gây mâu thuẫn với một thông điệp khác cũng được một linh hồn ưu tuyển nhận được từ Thiên Đàng.

Hãy coi chừng những ngôn sứ giả. Những ai không nhận ra những thông điệp giả tạo thì có thể gây hại khủng khiếp khi họ can thiệp vào Lời Chí Thánh của Ta. Hỡi con gái của Ta, con không được dính dáng với những ai tuyên bố là họ đến nhân Danh Ta trừ khi Ta truyền cho con.

Những ngôn sứ giả giờ đây đã sẵn sàng và sẽ bất ngờ tấn công vào Sứ Vụ này. Con không được dính líu gì với họ.

Hãy coi chừng những mối nguy hiểm này vì mối nguy hiểm lớn nhất trong tất cả các mối nguy hiểm sẽ là, một người đàn ông sẽ đến và tự xưng rằng hắn là Ta.

Hỡi các môn đệ của Ta, nếu các con để cho mình bị những ngôn sứ giả lôi kéo thì các con sẽ dễ dàng làm mồi cho tên Phản Kitô và ngôn sứ giả của hắn.

Hãy xác tín vào Lời Chí Thánh của Ta. Nhiều người trong các con vẫn không thể đón nhận Sự Thật và các con sẽ lại tranh cãi với Ta, nhưng điều này là vô ích. Vì sự chỉ trích mạnh mẽ nhất mà các con có thể nhắm vào Ta, đó là Ta yêu thương hết mọi con cái Thiên Chúa, đặc biệt là những người tội lỗi.

Ta yêu thương các con như nhau. Những ai trong các con cáo buộc Ta thiên vị những người tội lỗi, thì các con hãy biết cho điều này:

Đừng bao giờ tìm cách làm cho người khác nhầm lẫn bằng cách nói rằng Chúa Giêsu dung túng cho tội lỗi. Các con biết rằng đó là một sự dối trá. Ta ghê tởm tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân.

Chúa Giêsu của các con