Chúa Nhật ngày 23 tháng 9 năm 2012, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chính vì tình yêu mà Ta mời gọi tất cả con cái Thiên Chúa chuẩn bị để chứng kiến những dấu chỉ sớm được ban xuống từ Thiên Đàng.

Những dấu chỉ này sẽ được tỏ ra cho nhân loại theo những cách thức khác nhau để thức tỉnh con cái Thiên Chúa. Nhiều người sẽ tìm cách chối bỏ những dấu chỉ này và xem những dấu chỉ này là mê tín dị đoan và là sự tưởng tượng của các tín hữu.

Đối với những ai sẽ chứng kiến những dấu chỉ này thì phải biết rằng những dấu chỉ này sẽ giúp các con chuẩn bị cho linh hồn mình. Vì khi các con đã nuôi dưỡng linh hồn của các con và xin ơn tha thứ tội lỗi của các con, thì sự đau khổ của các con sau Cuộc Cảnh Báo sẽ được giảm thiểu.

Hãy đón nhận những dấu chỉ, những phép lạ này, như một Tặng Ân từ Thiên Đàng.

Đừng chống lại hay phớt lờ những dấu chỉ này vì những dấu chỉ này là bằng chứng về Lời Hứa của Ta nhằm chuẩn bị cho tất cả các con trước Cuộc Quang Lâm của Ta.

Hãy dấn thân và hãy có đức tin vững vàng.

Niềm tín thác vào Ta là hành động quan trọng nhất của lòng trung thành đối với Ta, Chúa Giêsu của các con.

Hãy tín thác vào Ta thì mọi sự sẽ tốt đẹp.

Chúa Giêsu của các con