Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012, lúc 15:55

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, bất cứ ai thù ghét người khác chỉ vì tôn giáo của họ đều không thật lòng yêu mến Thiên Chúa.

Ta ghê tởm biết bao khi chứng kiến thói đạo dức giả của những kẻ tự xưng là những tín hữu nhiệt thành của Thiên Chúa.

Những người này đe dọa giết chết những ai bất đồng với họ và giết hại những ai xúc phạm đến những vị thần của họ.

Thù ghét người khác là phạm tội. Đó là một trọng tội khi các con giết hại người khác hay cố tình gây tổn thương cho linh hồn người khác dưới danh nghĩa tôn giáo.

Chẳng lẽ các con không biết rằng khi các con vội vàng kết án tử hình người khác chỉ vì họ xúc phạm đến Thiên Chúa thì chính các con không vâng theo Lề Luật của Thiên Chúa sao?

Ta kêu gọi tất cả mọi tôn giáo và tất cả mọi tín ngưỡng, vốn tuyên bố rằng họ tin vào Thiên Chúa. Nếu các con tin vào Thiên Chúa thì các con phải thể hiện tình yêu đối với tha nhân ngay cả khi họ bách hại hay xúc phạm đến các con.

Nhiều con đường dẫn đến với Chúa Cha nhưng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa Chân Thật là Đấng Tác Tạo thế giới và các con chỉ có thể được đón nhận vào Vương Quốc của Người khi các con yêu thương người lân cận, kể cả kẻ thù của các con.

Thật dễ để thù ghét người khác vì thần khí của sự dữ tàn phá và gây đau khổ cho con cái Thiên Chúa từng giây từng phút. Tên ác quỷ vui sướng biết bao khi một người sùng đạo, một người công khai tuyên xưng là yêu mến Thiên Chúa, lại khuyến khích lòng hận thù mà không hề suy nghĩ khi giết hại những người mà anh ta cho là kẻ thù.

Không một ai có thể thoát được sự trừng phạt nếu kẻ ấy giết người. Không một ai được đón nhận vào Địa Đàng Mới nếu kẻ ấy giết hại người khác nhân Danh Cha Ta.

Có thể là khó khăn và gây tổn thương cho các con khi một người xúc phạm đến niềm tin của các con, nhưng các con phải cầu nguyện cho người ta và không bao giờ được phép quên Điều Răn “Các ngươi chớ giết người.”

Các Điều Răn của Cha Ta rất đơn giản. Các Điều Răn rất rõ ràng. Các Điều Răn không cần phải định nghĩa nhưng khốn cho kẻ nào phá bỏ Lề Luật của Cha Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth