Thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2012, lúc 14:55

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta muốn con biết rằng trong khi nhân loại phải gánh chịu một cuộc thanh tẩy lớn lao, vốn không hề dễ chịu, thì Lòng Thương Xót của Ta là vô biên.

Ta là cả một đại dương Thương Xót và Ta sẽ thực hiện những thay đổi lớn lao để bảo đảm rằng tất cả con cái Ta được cứu thoát khỏi một kết cục bi thảm.

Kết cục bi thảm mà Ta nói với con liên quan đến hoạt động của một thế lực độc ác giấu mặt trên thế giới, những kẻ đang âm mưu kiểm soát mọi quốc gia vì lợi ích xấu xa của chúng.

Biết bao nhiêu những linh hồn độc ác ấy khước từ Lòng Thương Xót của Thánh Tử rất yêu dấu của Ta. Biết bao nhiêu kẻ sẽ không đón nhận Người. Chúng sẽ tiếp tục gây ra những đau khổ ngấm ngầm trên những người mà chúng kiểm soát và chúng không thể nhận ra rằng tội lỗi của chúng sẽ không được bỏ qua. Chúng có thể chống lại Quyền Năng bởi Bàn Tay Ta nhưng Ta sẽ bất ngờ giáng phạt và tiêu diệt chúng.

Cuối cùng chúng sẽ nhận ra Quyền Năng của Thiên Chúa, nhưng sẽ là quá trễ đối với nhiều người trong số chúng.

Mọi Hành động của Ta, bao gồm cả những phép lạ cả thể, sẽ sớm được toàn thể nhân loại chứng kiến. Ta sẽ làm tất cả những gì có thể được, với Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, Lòng Thương Xót của Ta sẽ như một đại dương bao la, bảo bọc nhân loại, để cứu vớt họ. Những Tặng Ân của Ta sẽ không loại trừ một ai.

Khi điều này xảy ra, Ta sẽ theo sát những kẻ sẽ xua đuổi Ta mặc dù chúng nhận biết Ta là Ai.

Khi ấy những nhà lãnh đạo trên thế giới, những kẻ không chịu đưa vào thực hành Lề Luật Thánh Thiêng của Ta và những kẻ gây đau khổ cho thế giới bằng sự độc ác của chúng đối với con cái Ta, sẽ bị triệt hạ. Khi ấy, Ta sẽ không cho phép chúng thoát khỏi Phép Công Thẳng của Ta.

Giờ đây chúng đang được cảnh báo qua chính Thông Điệp này để dừng lại. Chúng phải cầu nguyện để được hướng dẫn khi chúng cảm thấy bất an hay phải chịu áp lực trong việc đưa ra những thứ luật pháp trong các quốc gia, những luật pháp sẽ gây ra nỗi khốn khổ.

Giờ đây Ta ban cho chúng thời gian này để ngừng lại những gì chúng đang thực hiện và nài xin Ta trợ giúp chúng chống lại những chính thể độc ác, vốn đang được sắp đặt để chống lại chính đồng bào của chúng.

Chúng biết Ta đang nói về điều gì. Ta là Đấng Tạo Hóa của nhân loại. Ta biết từng người con của Ta. Những gì chúng trông thấy. Những gì chúng cảm nhận. Những gì chúng nghĩ. Ta cũng biết cả những ai trong số chúng, những kẻ đã thề hứa trung thành với những hành động vốn sẽ gây ra nỗi thống khổ kinh hoàng cho nhân loại trên toàn thế giới.

Bàn Tay Thương Xót của Ta đang chờ đợi để đưa các con về nơi nương náu trong Vương Quốc của Ta.

Bàn Tay Công Thẳng của Ta đang sắp sửa trừng phạt những chính phủ vốn mưu toan gây đau khổ cho con cái Ta. Các ngươi không được phép gây ra nỗi thống khổ này.

Vì ngay khi các ngươi đưa ra những luật lệ được sắp đặt nhằm kiểm soát những kẻ mà các ngươi phải phục vụ, vốn là một điều ghê tởm đối với Ta, thì Ta sẽ giáng phạt khủng khiếp đến nỗi không một ai còn nghi ngờ gì về nguyên cớ đã gây ra cuộc trừng phạt này.

Các ngươi là con cái của Ta, và chính Ta là Đấng mà các ngươi phải quay về để tìm sự che chở. Nếu không có sự che chở của Ta, thì các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho Satan.

Có lẽ các con quên rằng Satan thù ghét tất cả các con. Tuy nhiên vì những cách thức cám dỗ tinh vi và mạnh mẽ của hắn mà các con chạy theo quyền lực của hắn như những tên nô lệ.

Nếu các con chọn quyền lực trên trái đất này, thứ quyền lực vốn sẽ đề cao các con và mang lại cho các con sự nhìn nhận vượt trên cả đường lối của Thiên Chúa, thì các con sẽ bị ném ra ngoài.

Lời cảnh báo này được ban xuống để các con hiểu rõ rằng chỉ có duy nhất một Đấng Tạo Hóa. Đấng duy nhất đã tạo nên loài người. Đấng duy nhất có quyền kết thúc tất cả những gì tồn tại trên mặt đất.

Thiên Chúa Tối Cao

Đấng Tạo Hóa của muôn loài hữu hình và vô hình