Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012, lúc 21:31

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, nhiều linh hồn giờ đây đang thận trọng, khi họ chứng kiến những thay đổi nhanh chóng đang bắt đầu xuất hiện trong Giáo Hội Công Giáo của Ta.

Những dấu chỉ đang bắt đầu cho thấy tất cả những gì Ta đã tiên báo thông qua con. 

Người ta có thể thấy rõ tình trạng thiếu những Thánh Lễ đúng nghĩa. Bí Tích Thánh Thể không còn được lãnh nhận cách dễ dàng. Nơi nhiều Nhà Thờ trong Giáo Hội của Ta, Bí Tích Giải Tội đang bị hạn chế.

Nhiều Nhà Thờ của Ta không có linh mục để cai quản. Vào thời điềm hoạn nạn này, biết bao nhiêu Nhà Thờ bị bỏ hoang đến nỗi những nhà thờ này sẽ sớm được trao cho những chủ sở hữu thương mại.

Khi đức tin của Kitô hữu đang bị thử thách, thì điều quan trọng là các con phải tiếp tục cầu nguyện bằng những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta. Chẳng bao lâu nữa những kẻ phục vụ mới sẽ được đưa vào Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo khác.

Trước tiên, người ta sẽ làm cho những sự khác biệt tôn giáo trở nên mờ nhạt. Và rồi, chỉ một thời gian ngắn sau đó, các con sẽ không còn nhận ra những Giáo Huấn của Ta nữa, vì những Giáo Huấn của Ta sẽ âm thầm biến mất. Thay cho những Giáo Huấn của Ta sẽ là một loạt những phát biểu mơ hồ, nhưng đầy văn vẻ để thúc đẩy việc dung túng cho tội lỗi.

Những sự dối trá được bày ra cho các giáo dân không mảy may nghi ngờ, thoạt đầu sẽ không được ai chú ý. Và rồi một cảm giác bất an sâu xa rằng điều gì đó bất ổn, sẽ ám ảnh những tín hữu của Ta.

Sự lừa gạt cuối cùng là khi các Bí Tích Thánh Thiêng bị thay thế bởi những thực hành của tà giáo.

Tất cả là do ngôn sứ giả chủ mưu, kẻ sẽ tuyên bố là thượng tế của tất cả các tôn giáo trên thế giới hiệp nhất nên một.

Thứ tôn giáo toàn cầu mới này sẽ tỏ lòng tôn kính con thú.

Tất cả những ai đi theo một cách mù quáng sẽ bị con thú ăn tươi nuốt sống và sẽ bị hư mất đối với Ta.

Mức độ nhanh chóng khi những sự việc này xảy ra, sẽ khiến cho những tín hữu của Ta phải kinh ngạc. Kế hoạch này đang được sắp đặt một cách cẩn thận. Chiến dịch để chuyển sự chống đối quyết liệt của các Kitô hữu thành sự chấp nhận những lề luật thế tục, đang được mưu tính một cách chuyên nghiệp.

Chiến dịch ấy đang được hoạch định trong nhiều quốc gia bởi một tổ chức vốn sử dụng những kẻ có tiếng tăm và những kẻ bù nhìn, tất cả những người được đám đông dân chúng đề cao, để chứng nhận cho những sự dối trá độc ác của chúng.

Hãy coi chừng. Đừng đón nhận những sự dối trá. Đừng tham gia vào những kế hoạch báng bổ Danh Thánh Ta.

Chúa Giêsu của các con

Vua và là Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại