Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2012, lúc 21:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy nói với nhân loại rằng họ phải tỉnh thức từ giấc ngủ mê của họ. Nếu không tỉnh thức, họ sẽ không nhận ra được những kế hoạch độc ác mà Ta đã tiên báo từ lâu.

Ta nói về việc thống trị toàn cầu giờ đây đang được sắp đặt nhằm hủy diệt Kitô Giáo.

Giáo Hội của Ta đang bị phá hủy từng phần một. Những tôi tớ được thánh hiến của Ta đang bị cố tình o ép quá sức chịu đựng.

Giáo Hội của Ta cũng đang bị báng bổ bởi những kẻ tôn thờ con thú.

Những kẻ giả danh này không phải là những Kitô hữu. Chúng thực hành việc thờ tà thần và xâm nhập vào tất cả các tổ chức bao gồm các giáo hội và các tôn giáo khác nhau. Chúng đặc biệt nhắm vào Giáo Hội Công Giáo.

Chúng thù ghét Giáo Hội Công Giáo nhiều nhất. Những sự dối trá chúng đưa ra nhằm mục đích làm cho người Công Giáo phải xấu hổ khi đứng lên bảo vệ Giáo Hội.

Những sự dối trá của chúng khiến cho tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo khó lòng bảo vệ được các Bí Tích Thánh Thiêng như Thiên Chúa đã truyền ban.

Người ta sẽ thực hành tà giáo trong tất cả các Giáo Hội của Thiên Chúa và thật khốn khổ cho những ai dám đứng lên bảo vệ Sự Thật của Thiên Chúa.

Đã đến lúc nhân loại bị chia rẽ. Ta sẽ đến và gây chia rẽ trong nhân loại.

Những ai trung thành với Giáo Huấn của Ta sẽ được đem vào Cung Lòng Ta. Những ai thách thức Thiên Chúa và nói phạm thượng chống lại Sự Thật, sẽ bị loại bỏ.

Cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Chứng cớ đang được bày ra.

Vẫn còn thời gian cho các con lựa chọn giữa sự dối trá của tổ chức thờ Satan, của những kẻ đội lốt chiên mà đến, và Sự Thật mà chúng sẽ nói với các con là sự dối trá.

Các con phải luôn cảnh giác. Hãy đề phòng. Hãy rời bỏ khi người ta nói phạm thượng chống lại Danh Ta, Thân Mình Ta, và Lời Ta.

Chúa Giêsu của các con