Chúa Nhật ngày 14 tháng 10 năm 2012, lúc 18:10

Hỡi con gái của Ta, đừng bao giờ tin, dù chỉ là tin một cách bâng quơ rằng những người phạm phải những tội ác khủng khiếp và những việc làm độc ác của họ gây ra sự giết chóc tàn bạo trên thế giới, không thể được cứu vớt.

Những kẻ giết người không gớm tay, giết hại đồng bào của họ hoặc giết hại chính những đứa con của họ vẫn còn ở trong bụng mẹ, có thể được cứu nhờ vào lời cầu nguyện của các con.

Những linh hồn hết sức độc ác ấy sẽ không tìm kiếm ơn cứu rỗi nơi Ta vì họ không nhận thấy lỗi lầm gì trong những việc họ đang làm. Phần rỗi của họ phải cậy nhờ vào những lời cầu nguyện của các con.

Đây là những linh hồn mà Ta khao khát nhất.

Những linh hồn hư mất này quá xa rời Ta đến nỗi chỉ có sự hy sinh của những linh hồn hiến tế và những lời cầu nguyện của các môn đệ Ta mới có thể cứu được họ.

Ngay cả những kẻ cố ý tôn thờ Satan và những kẻ biết rằng Ta hiện hữu nhưng vẫn tiếp tục nhạo báng Ta, vẫn có thể được cứu khỏi án phạt đời đời.

Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả các con hãy cầu xin Ta qua Chiến Dịch Cầu Nguyện này để xin ơn cứu rỗi cho những linh hồn đang mắc tội trọng, những kẻ giết người.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (80) Cầu cho linh hồn của những ai phạm tội giết người

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin lòng Thương Xót Chúa cho những ai phạm tội giết người.

Con nài xin lòng nhân từ của Chúa cho những ai đang mắc tội trọng. Con xin dâng Chúa những đau đớn thống khổ của con, để Chúa có thể rộng lòng tha thứ tội lỗi của họ.

Con cầu xin Chúa che chở tất cả những ai có ý định xấu xa trong tâm hồn họ bằng Máu Châu Báu Chúa, để họ được tẩy sạch tội lỗi của họ. Amen.

Hãy nhớ rằng mặc dù tội lỗi của họ có thể làm cho các con, những tín hữu của Ta cảm thấy ghê sợ nhưng những linh hồn này cần sự trợ giúp của các con.

Họ đã bị tên ác quỷ tàn phá và nhiều người trong số họ vẫn không phân biệt được giữa thiện và ác.

Đây là những linh hồn gây cho Ta nỗi đau đớn thống khổ khủng khiếp nhất. Nỗi thống khổ của Ta đang gia tăng để từng người trong số họ có thể được cứu rỗi.

Hỡi các tín hữu của Ta, hãy dấn thân và hãy để cho Tình Yêu và Lòng Khiêm Nhường của Ta ngự trị trong tâm hồn các con để nhờ vào lòng quảng đại hy sinh của các con, các con có thể giúp cứu vớt những con cái lầm lạc đáng thương của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con