Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012, lúc 16:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ta nói rằng Ta đã sai các ngôn sứ của Ta đến thế gian, thì điều này có nghĩa là từng người đã được trao nhiệm vụ cụ thể.

Không có hai sứ vụ chồng chéo lên nhau.

Đây là thời điểm khó khăn và cô đơn đối với nhiều thị nhân và ngôn sứ vì mỗi người phải làm việc đơn độc. Hỡi con gái của Ta, như Ta đã từng nói với con rằng con là ngôn sứ cuối cùng.

Giờ đây bất cứ ai xuất hiện và tự nhận là công bố Lời Ta, kể từ khi con nhận được những Thông Điệp này, thì họ không phải là người được Ta cho phép.

Nhiều linh hồn đáng thương đã cố tìm kiếm sự chú ý và trong một số trường hợp nhằm gièm pha những Thông Điệp Thánh Thiêng này, được ban cho nhân loại để giúp cứu các linh hồn của Ta

Ta đến để nài xin con cái Thiên Chúa lắng nghe những gì Ta phải nói nhưng Ta không thể ép buộc họ phải lắng nghe Ta.

Ta không bao giờ có thể ra lệnh cho con cái Thiên Chúa phải làm một điều gì đó vì điều này là không thể được bởi vì họ đã được ban cho ý chí tự do.

Tất cả những gì Ta mời gọi là các con hãy mở rộng tâm hồn các con và để cho Tình Yêu của Ta đong đầy linh hồn các con. Ta muốn tất cả các con, kể cả những người phạm phải những hành động tội ác khủng khiếp biết rằng Ta yêu thương các con. Vì lẽ đó, sự cứu rỗi của các con là ưu tiên hàng đầu của Ta. Dù sao đi nữa thì những điều được tiên báo trong Sách Khải Huyền đã bắt đầu.

Những ai lắng nghe những lệnh truyền của Ta và đáp lại lời mời gọi của Ta đều có thể cứu được nhiều linh hồn.

Mong muốn của Ta là mọi người trong các con đều đến và cùng chia sẻ Vương Quốc trong Địa Đàng Mới của Ta.

Ta không lên án những tội nhân cứng lòng, cũng không kêu gọi các con lên án họ vì đây không phải là quyền của các con. Nếu các con lên án nhau, thì các con không rao giảng nhân Danh Thiên Chúa. Nếu các con thúc đẩy người khác phán xét tha nhân bằng cách lên án họ, thì các con đang chối bỏ Ta, Chúa Giêsu của các con.

Ta mời gọi tất cả các con hãy lắng nghe chỉ một tiếng nói vào lúc này. Các con phải tập trung tất cả vào tiếng nói của Ta, nếu các con muốn cứu lấy bản thân mình, gia đình, bạn bè và những người thân cận của các con. Giờ đây tất cả những lời cầu nguyện đang hết sức cần thiết để giúp các con và những người thân yêu của các con chuẩn bị cho Ơn Hòa Giải của Ta, Cuộc Cảnh Báo.

Giờ đây thời điểm đã cận kề.

Chúa Giêsu của các con