Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2012, lúc 09:06

(Thông Điệp nhận được trong một cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria Đầy Ơn Phúc, kéo dài 20 phút, trong suốt cuộc hiện ra, hình ảnh Mình Thánh đã xuất hiện trên trán Mẹ)

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Mình Thánh mà con nhìn thấy trên trán Mẹ là một dấu chỉ để chứng minh cho tất cả con cái Thiên Chúa về sự Hiện Diện Thực Sự của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể.

Thánh Tử của Mẹ hiện diện trên thế giới và gần gũi với từng con cái Thiên Chúa mỗi ngày với hy vọng rằng họ sẽ cảm nhận được sự Hiện Diện của Người.

Hỡi các con, chỉ nhờ vào việc rước Mình Thánh Đích Thực của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, thì các con mới được ban cho những ân sủng đặc biệt.

Khi Thánh Tử của Mẹ chết vì tội lỗi của các con, để từng con cái của Thiên Chúa có thể chống lại sự chết, thì Người đã để lại một di sản rất quan trọng.

Sự Hiện Diện của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể là thực sự, và khi các con đón nhận vào lòng thì Thánh Thể sẽ ban cho các con ơn bảo vệ đặc biệt. Mình Thánh Chúa sẽ làm cho các con kết hiệp với Người mật thiết hơn.

Người là Bánh Hằng Sống. Các con không bao giờ được phép chất vấn hoặc khước từ Tặng Ân này.

Những ai rước Mình và Máu Thánh Người sẽ được ban cho nhiều đặc ân bao gồm cả ơn được cứu khỏi Luyện Ngục, nếu các con rước Mình Thánh mỗi ngày.

Trong giờ lâm tử, Thánh Tử của Mẹ sẽ đưa các con vào Vòng Tay Người, tránh xa lửa Luyện Ngục.

Thánh Lễ, vốn trao ban Mình Thánh Đích Thực của Con Mẹ, trong việc tôn vinh Thiên Chúa Cha, cũng mang lại những ơn ích lớn lao cho những ai tham dự.

Các con càng thường xuyên tham dự Thánh Lễ hàng ngày và rước Mình và Máu Thánh của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể, thì các con càng được ban ơn miễn trừ khỏi sự thanh luyện trong lửa Luyện Ngục.

Những ai trong các con chối bỏ sự Hiện Hữu của Con Mẹ trong Bí Tích Thánh Thể, nghĩa là tự mình chối bỏ một Tặng Ân hết sức cao trọng. Các con sẽ không bị kết tội vì chối bỏ Thánh Thể của Người trong Thánh Lễ, nhưng các con sẽ không thể đón nhận được những ân sủng mà Người mong muốn ban cho tất cả con cái Thiên Chúa.

Mình Thánh mà các con rước, phải được Truyền Phép một cách xứng hợp. Khi các con rước Thánh Thể của Người, thì Người sẽ đong đầy trong các con một tình yêu khiêm nhường và sâu thẳm để củng cố đức tin của các con và mang lại cho các con Sự Sống Đời Đời.

Bí Tích Thánh Thể là một Tặng Ân, vốn sẽ ban cho các con Sự Sống Đời Đời. Các con không bao giờ được quên điều này.

Thánh Tử của Mẹ đã phải chịu đau khổ khủng khiếp để ban cho nhân loại Tặng Ân cao trọng này, vốn là giấy thông hành để vào Thiên Đàng. Đừng khước từ Tặng Ân này. Đừng thách thức lòng quảng đại của Người. Đừng coi thường Quyền Năng của Bí Tích Thánh Thể.

Xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện (81) này để

Xin ơn trong Bí Tích Thánh Thể

Ôi Bánh Bởi Trời, xin nuôi dưỡng thân xác con được dư đầy. Xin tuôn đổ trên tâm hồn con Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa Giêsu Kitô.

Xin ban cho con những Ân Sủng để thực thi Thánh Ý Thiên Chúa.

Xin tuôn đổ trên con sự bình an và thanh thản bởi sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa.

Xin đừng bao giờ để con hoài nghi sự Hiện Diện của Chúa.

Xin giúp con đón nhận Chúa bằng cả thân xác và linh hồn; và nhờ Thánh Thể cùng các Ân Sủng được ban xuống trên con, xin giúp con tuyên xưng Vinh Quang của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Xin thanh tẩy linh hồn con. Xin cởi mở tâm hồn con và thánh hóa con, khi con đón nhận Tặng Ân cao trọng của Bí Tích Thánh Thể.

Xin ban cho con những Ân Sủng và Đặc Ân mà Thánh Thể ban xuống trên tất cả con cái Thiên Chúa và ơn miễn trừ khỏi lửa Luyện Ngục. Amen.

Hỡi các con, các con phải cầu nguyện để tất cả các Kitô hữu đón nhận và hiểu được Quyền Năng của Mình Thánh Chúa. Mình Thánh Chúa là khí giới cần thiết để cứu vớt linh hồn của tất cả con cái của Mẹ.

Hãy rước Mình Thánh Chúa với lòng cảm tạ và tâm hồn quảng đại.

Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi