Thứ bảy ngày 20 tháng 10 năm 2012, lúc 22:30

Hỡi con gái của Ta, Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ là chương cuối cùng trong việc hoàn tất Giao Ước của Ta. Giao ước này sẽ chứng kiến sự xuất hiện của Giê-ru-sa-lem Mới.

Giê-ru-sa-lem Mới này sẽ báo hiệu sự hiệp nhất của tất cả con cái Thiên Chúa, những người đón nhận Lời của Thiên Chúa.

Đối với người Do Thái, cuối cùng họ sẽ nhìn nhận rằng Đấng Cứu Thế Đích Thực đã đến để ban cho họ ơn cứu chuộc mà họ khao khát.

Ta, Chúa Giêsu Kitô thuộc Dòng dõi Nhà Đavít, sẽ đến như là Đấng Cứu Thế theo Thánh Ý của Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật.

Họ đã khước từ Ta, Con Thiên Chúa, Đấng đã đến trong xác phàm lần thứ nhất. Lần này, Ta sẽ đến từ Thiên Đàng và sẽ hào phóng ban tặng cho Đoàn Dân Ưu Tuyển của Ta Tặng Ân là Vương Quốc Mới của Ta.

Cuối cùng họ sẽ sống trong bình an, vì họ sẽ chứng kiến Sự Thật và họ sẽ đón nhận sự Hiện Hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, ngoài Người ra không có Thiên Chúa nào khác. Ta hiệp nhất với Cha Ta. Ta là Thiên Chúa. Ta đã đến trong xác phàm để tỏ cho nhân loại Lòng Thương Xót của Ta và để cứu họ khỏi án phạt đời đời. Thần Khí của Ta cũng hiệp nhất với Thiên Chúa Duy Nhất vì Thần Khí của Ta tỏ ra trong tâm hồn các ngôn sứ và thắp lên ngọn lửa trong tâm hồn của con cái Thiên Chúa.

Biết bao nhiêu người, bao gồm cả những người tin vào Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật, sẽ chống đối kịch liệt Cuộc Quang Lâm của Ta. Họ sẽ không đón nhận Lời của Thiên Chúa, như đã từng xảy ra trong quá khứ, khi giờ đây Lời của Thiên Chúa được tỏ bày qua các ngôn sứ.

Nhiều Kitô hữu tốt lành và nhiệt thành sẽ tiếp tục khước từ Lời Ta mãi cho đến thời khắc cuối cùng.

Lời Ta sẽ bị thách thức và bị đả phá tan tành, cách riêng, bởi Giáo Hội Công Giáo. Nhưng các con hãy biết cho điều này: Thời điểm Cuộc Quang Lâm của Ta đã đến gần, và những ai tiếp tục khước từ Ta, và khước từ lời hứa của Ta đối với Chúa Cha là tạo dựng Vương Quốc của Người trên trái đất, sẽ bị bỏ qua một bên.

Sau khi Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta được tỏ ra, và khi mọi cơ hội đã được ban cho tất cả những ai không chịu đón nhận Sự Thật, thì lòng kiên nhẫn của Ta sẽ chấm dứt.

Chúa Giêsu của các con