Thứ bảy ngày 20 tháng 10 năm 2012, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thị kiến mà Ta cho phép con chứng kiến đêm qua ​​là để củng cố sức mạnh tinh thần của con và để cho con thấy Sự Thật về sự sống đời sau.

Trong suốt những giờ phút đầu tiên sau khi chết, Satan sai lũ quỷ của hắn đến để cám dỗ các linh hồn – ngay cả tại thời điểm đó.

Hắn cám dỗ họ khước từ tình trạng Luyện Ngục. Hắn cũng cám dỗ tương tự những ai chết trong tình trạng ân sủng, những ai được phúc hưởng Thiên Đàng.

Ta đã cho con thấy mức độ nhanh chóng mà những linh hồn phải lao vào hỏa ngục và sự tra tấn kinh hoàng mà họ phải đối mặt, để cảnh báo những người không tin có hỏa ngục.

Hàng tỷ linh hồn hiện đang ở trong Hỏa Ngục và trong từng khoảnh khắc lại có thêm biết bao nhiêu người phải vào Hỏa Ngục, đến nỗi nó trông giống như một trận mưa sao băng, giống như một trận mưa đá đang rơi vào hồ lửa.

Ta cũng cho con thấy nỗi khiếp sợ kinh hoàng và niềm hân hoan hiện lên trên khuôn mặt những linh hồn đó khi họ được lôi kéo và được cứu thoát vào phút cuối. Điều này xảy ra là vì sự hy sinh của những linh hồn hiến tế để cứu họ khỏi Hỏa Ngục.

Trước tiên con thấy nỗi kinh hoàng và sau đó là nỗi khiếp sợ hiện lên trên khuôn mặt họ khi họ biết rõ Sự Thật về số phận đời đời của họ. Rồi sau đó con thấy niềm vui hiện lên trên khuôn mặt họ khi họ nhận ra rằng họ đã được cứu thoát.

Hàng tỷ linh hồn, hiện đang ở trong Hỏa Ngục, là những người không ngần ngại chối bỏ Ta trong suốt cuộc đời họ trên dương thế. Trong số này có nhiều người tài giỏi, thông minh, có tầm ảnh hưởng trên thế giới, họ là những người đã tìm đủ mọi cách để bảo đảm rằng người ta không lắng nghe Lời Chúa. Nhiều người phải chịu trách nhiệm trong việc ra lệnh giết hại hàng ngàn người vô tội. Họ giết hại con cái Thiên Chúa mà không hề có một chút hối hận nào trong lòng. Họ đã thực hiện những hành động hết sức ghê tởm, liên quan đến những sự vô luân về tính dục vốn xúc phạm đến Thiên Chúa và làm cho Người ghê tởm.

Nhiều người gây ra sự bách hại chống lại những Giáo Hội của Thiên Chúa qua các hoạt động thế tục và trong một số trường hợp, họ đã tham gia vào những lễ đen của kẻ thù, khi họ thờ lạy con thú.

Hỡi con gái của Ta, đây là những linh hồn mà con đang cứu vớt. Họ là những người có tâm hồn đen tối và chai đá.

Số linh hồn ở trong Hỏa Ngục nhiều gấp mười lần số linh hồn ở trong Luyện Ngục. Hàng tỷ linh hồn ở trong Hỏa Ngục, ở trong tất cả những tầng khác nhau và nếu tính theo đầu người thì số linh hồn ở trong Hỏa Ngục đông hơn ba mươi ba lần so với số linh hồn ở trên Thiên Đàng.

Vào được Thiên Đàng không phải dễ vì cần phải có nhiều cố gắng dấn thân để chuẩn bị cho linh hồn các con bước vào cổng Thiên Đàng.

Đây là thời điểm của Sự Thật. Sự Thật thì thường không dễ chịu nhưng điều cần thiết là tất cả con cái Thiên Chúa hiểu được Sự Thật.

Tuy nhiên, Lòng Thương Xót của Ta là vô biên. Khi các con nài xin Lòng Thương Xót của Ta cho bản thân các con thì những lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời. Khi các con nài xin Lòng Thương Xót của Ta cho linh hồn của tha nhân, đặc biệt là trong giờ lâm tử thì lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời. Nếu các con không van nài Lòng Thương Xót của Ta thì các con sẽ không được ban cho.

Trong thời điểm của Cuộc Cảnh Báo, Lòng Thương Xót của Ta sẽ được tuôn đổ trên toàn thế giới. Khi ấy các con phải van xin Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta bảo vệ các con.

Những ai khước từ Lòng Thương Xót của Ta đó là do ý của riêng của họ.

Lòng Thương Xót của Ta thì tràn đầy, tuy nhiên quá ít người nài xin Lòng Thương Xót của Ta.

Chúa Giêsu của các con