Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2012, lúc 21:11

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, điều quan trọng là con không được lắng nghe những kẻ tấn công Lời Chí Thánh của Ta.

Hãy phớt lờ trước những nỗ lực mà giờ đây người ta sẽ thực hiện nhằm chối bỏ những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta, đặc biệt là bởi những kẻ tự xưng là những nhà thần học Công Giáo.

Như Ta đã từng nói với con, những đợt tấn công khủng khiếp nhất sẽ đến từ những người trong Giáo Hội Công Giáo, những người tuyên bố là nhận biết Ta, nhưng họ lại không hiểu được Sách Khải Huyền hoặc những bí mật trong Sách Khải Huyền.

Họ không thể hiểu được những điều ấy, vì Ta, Chiên Thiên Chúa vẫn chưa tỏ cho họ biết mọi sự.

Họ làm cho Ta thất vọng biết bao. Họ gây tổn thương cho Ta biết dường nào. Vì mỗi một lần họ nhạo cười những Thông Điệp của Ta là họ đóng thêm một chiếc đinh nữa vào Thân Mình Ta. Đối với mỗi một lệnh truyền mà Ta ban vì lợi ích của các linh hồn, mà họ lại chống đối kịch liệt, thì họ lại đóng đinh Ta một lần nữa.

Tuy nhiên, cho dù họ gây tổn thương cho Ta biết bao thì Ta sẵn lòng chết thêm ngàn lần nữa nếu như điều ấy cứu thêm dù chỉ được một linh hồn.

Hỡi con gái của Ta, họ có thể chối bỏ những Thông Điệp của Ta ; họ có thể nhạo báng con, và chối bỏ Ta, nhưng họ sẽ không ngăn cản được sự việc rằng cuối cùng Thánh Ý của Cha Ta cũng đang được hoàn tất.

Những linh hồn đáng thương ấy đôi lúc lại tin rằng họ đang hành xử một cách đầy trách nhiệm khi nói cho mọi người không đón nhận những Thông Điệp của Ta.

Những gì họ đang thực hiện lại ngăn cản Lời của Thiên Chúa đến với con cái của Người. Nếu họ tiếp tục thực hiện điều này, thì họ sẽ phải câm lặng bởi Bàn Tay của Thiên Chúa.

Không một ai có thể ngăn cản được Ta trong công cuộc cứu rỗi các linh hồn.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người cố chấp ngăn cản con người lắng nghe Lời Ta, các con hãy biết điều này:

Những lời báng bổ không dứt cùng những lời lên án đầy phạm thượng của các con sẽ tước đi những ân huệ được ban cho các con trong ơn gọi của các con. Nếu các con không cầu nguyện để xin Ta ban cho các con những câu trả lời mà các con cần, thì Ta không thể giúp được các con.

Các con không bao giờ được phép chối bỏ những mặc khải tư mà không cân nhắc, hoặc thiếu sự khiêm nhường cần thiết. Ngay cả sau khi cân nhắc, các con cũng không được phán xét những lời tuyên bố trong những mặc khải. Hãy giữ im lặng.

Hãy luôn cầu nguyện để có được ơn phân định. Nếu không thì các con sẽ mắc phạm một trong những tội nặng nề nhất trong Mắt Cha Ta – Tội ngăn cản Người cứu rỗi các linh hồn qua Lời Chí Thánh của Thánh Tử Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth