Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2012, lúc 07:30

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, càng ngày càng có nhiều người được đưa đến với những Thông Điệp Thánh Thiêng dành cho toàn thể nhân loại, nhiều hơn bao giờ hết.

Nhiều người không hiểu mục đích thực sự của những Thông Điệp này. Những gì họ cần phải biết đó là những Thông Điệp này chính là một Tặng Ân dành cho nhân loại nhằm mang lại sự hoán cải.

Những Thông Điệp này đang được ban cho nhân loại nhằm dẫn dắt các linh hồn đến với thói quen cầu nguyện nhờ đó họ tham dự vào các Bí Tích Thánh.

Trên tất cả, những Thông Điệp này mang lại sự điềm tĩnh và bình an cho linh hồn để ngày càng có nhiều hơn nữa những con cái Thiên Chúa trở nên xứng đáng bước vào Địa Đàng Mới.

Vì thành quả của những Thông Điệp này mà người ta sẽ chứng kiến đức tin của con cái Thiên Chúa.

Giáo Hội còn sót lại của Con Mẹ sẽ tiếp tục phát triển nhờ vào những Thông Điệp này và những Thông Điệp Thánh Thiêng khác đang được ban cho các thị nhân đích thực trên toàn thế giới.

Thiên Chúa quá yêu thương con cái của Người đến nỗi Người sẽ làm mọi sự để bảo đảm rằng tất cả các linh hồn được ban ơn cứu rỗi.

Thánh Tử của Mẹ đã chuẩn bị thật tốt và tất cả những kế hoạch của Người, được thực hiện thông qua những Thông Điệp này, sẽ được hoàn tất.

Chính vì thế mà các con không bao giờ được phép cảm thấy tuyệt vọng. Niềm Hy vọng là điều quan trọng trên hết.

Lòng tín thác vào Thánh Tử của Mẹ, khi các con hoàn toàn đầu phục trước Thánh Nhan Người, có nghĩa là Người có thể hoàn tất những kế hoạch để cứu vớt từng tội nhân nhờ vào việc các con tận hiến cho Người.

Hỡi các con, các con phải dâng lời hứa để đón nhận những lệnh truyền của Người, và Tình Yêu của Người sẽ bảo bọc các con để làm cho các con nên mạnh mẽ.

Mẹ của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth