Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2012, lúc 21:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con phải khuyến khích tất cả những tín hữu của Ta tiếp tục thành lập các Nhóm Cầu Nguyện ở khắp mọi nơi.

Đã đến lúc để Ta kêu gọi và quy tụ tất cả các con nhằm hình thành đạo binh của Ta, nhờ đó cuộc chiến dẫn đến sự vinh thắng muôn đời có thể bắt đầu vào ngay ngày hôm nay.

Hỡi con gái của Ta, ngày 9 tháng 11 năm 2012 là kỷ niệm hai năm lần đầu tiên Ta mời gọi con. Ta mong muốn đạo binh của Ta đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để cầu cho sự Vinh Thắng của Giáo Hội còn sót lại.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (82) Cầu cho sự Vinh Thắng của Giáo Hội còn sót lại

Lạy Chúa Giêsu là Vua và là Đấng Cứu Độ nhân loại, chúng con nguyện dâng Chúa danh dự, lòng trung thành và những việc làm của chúng con, để tuyên xưng Vinh Quang của Chúa cho hết thảy mọi linh hồn.

Xin giúp chúng con có được sức mạnh và lòng trông cậy, để luôn đứng lên rao giảng Sự Thật. Xin đừng để chúng con do dự hoặc trì hoãn vững bước hướng đến chiến thắng, trong kế hoạch của chúng con nhằm cứu lấy các linh hồn.

Chúng con nguyện đầu phục bằng tất cả tâm hồn và mọi sự thuộc về chúng con, để chúng con thoát khỏi những trở ngại khi chúng con tiếp tục con đường chông gai hướng tới Cổng Địa Đàng Mới.

Chúng con yêu mến Chúa, lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, Đấng Cứu Thế và là Đấng Cứu Chuộc yêu dấu của chúng con.

Chúng con xin hiệp nhất tâm trí, thân xác và linh hồn trong Thánh Tâm Chúa.

Xin tuôn đổ trên chúng con Ơn bảo vệ của Chúa.

Xin che chở chúng con trong Máu Châu Báu Chúa, để chúng con được tràn đầy lòng can đảm và tình yêu, nhằm đứng lên công bố Sự Thật về Vương Quốc Mới của Chúa. Amen.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, Ta mời gọi các con quy tụ lại để trở nên lớn mạnh và loan truyền Lời Chí Thánh của Ta cho mọi quốc gia. Ta mời gọi các con hãy luôn quy hướng về Ta và cùng làm việc với Ta để hướng tới sự vinh thắng cuối cùng của công cuộc cứu rỗi.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth