Thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2012, lúc 21:35

Hỡi con gái của Ta, có một kế hoạch để bắt đầu công cuộc tuyên truyền toàn cầu.

Công cuộc tuyên truyền này không phải để rao giảng về Thiên Chúa. Thay vào đó, nó sẽ rao giảng một sự dối trá, vốn sẽ tuyên bố rằng Thiên Chúa không hề hiện hữu và Thiên Chúa không thể hiện hữu.

Họ sẽ dùng lý lẽ của con người và sự đánh giá khoa học để tuyên bố rằng Thiên Chúa chỉ là một điều hư ảo trong trí tưởng tượng của con người.

Cuộc tuyên truyền này không phải là ngẫu nhiên mà là một chiến dịch được hoạch định và phối hợp chặt chẽ, chiến dịnh này do những kẻ vô thần, vốn trung thành với tên ác quỷ chủ mưu.

Tâm hồn, tâm trí và linh hồn của họ đã bị Satan cướp mất, hắn dùng sự kiêu ngạo do trí khôn của con người, để ngạo mạn tuyên bố những điều dối trá nhằm ngăn chặn Sự Thật.

Đây là một kế hoạch để biến tâm hồn con người ở khắp mọi nơi trở nên chai đá, giống hệt như chính tâm hồn lạnh giá và vô cảm của họ. Khi ấy sẽ có một thông báo rằng một tôn giáo mới để thay thế sẽ được đưa vào thành luật.

Thứ tôn giáo toàn cầu này sẽ tỏ lòng tôn kính con thú, chính vì bởi bàn tay của những kẻ làm nô lệ cho tên vua của bóng tối mà tội ác tàn bạo sẽ xảy ra.

Những kẻ vô thần chủ mưu thực hiện kế hoạch này, họ là những đồ đệ nhiệt thành của Satan.

Hãy biết chắc rằng họ tôn thờ con thú và không hề nghĩ gì về tổn thương và đau khổ do những hành động của họ gây ra.

Công việc của họ là phá bỏ lòng trung thành với Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật, một Thiên Chúa yêu thương từng con cái mà Người đã tạo dựng. Họ sẽ khước từ những nỗ lực mà giờ đây Thiên Đàng đang thực hiện để cứu nhân loại khỏi sự hủy diệt cuối cùng.

Chính do bàn tay của họ mà sấm sét, động đất và sóng thần sẽ tàn phá trái đất.

Họ sẽ bị chặn đứng.

Họ sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp và định mệnh đau đớn tột cùng của họ đã được tiên báo.

Trận chiến Armageddon giữa thiện và ác sẽ diễn ra khốc liệt vì Thiên Chúa sẽ chẳng ngồi nhìn và để cho sự tàn phá khủng khiếp ấy diễn ra.

Những cuộc trừng phạt khủng khiếp, với mức độ vô cùng mạnh mẽ, sẽ quét sạch những người vô thần khước từ Lời của Thiên Chúa.

Cầu nguyện với Thiên Chúa để nài xin Lòng Thương Xót, là cách duy nhất để giảm nhẹ những hình phạt khủng khiếp ấy.

Lời cầu nguyện của các con để nài xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của họ, chính là phương cách duy nhất để có thể cứu lấy những linh hồn ấy.

Hỡi con gái của Ta, nhiều sự tàn phá sẽ xảy ra do việc làm độc ác của những tổ chức vô thần đang manh tâm giáng xuống trái đất.

Nhiều người không hề hay biết mức độ nghiêm trọng trong các hành động của họ.

Tuy nhiên, nhiều người biết chính xác những gì họ đang làm vì họ là những kẻ lừa dối.

Họ tin vào Thiên Chúa nhưng lại chọn kẻ thù của Người là tên ác quỷ làm chúa theo ý riêng của họ.

Tất cả những gì họ muốn là cướp đi các linh hồn.

Thiên Chúa Cha sẽ can thiệp bằng Quyền Năng của Người, không chỉ để trừng phạt họ, mà còn để cứu các linh hồn trước khi họ bị cướp khỏi Tay Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth