Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái của Ta, như Ta đã từng nói, trào lưu của sự thay đổi đã bắt đầu khi Bàn Tay của Chúa Cha giờ đây đang giáng xuống để trừng phạt không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn nhiều những quốc gia khác nữa.

Tất cả những biến động sinh thái ở khắp mọi nơi, sẽ tiếp diễn cho đến khi nhân loại được thanh tẩy xong.

Các con phải cầu nguyện để những linh hồn khước từ Thiên Chúa có thể được cứu khỏi Lửa Hỏa Ngục nhờ vào lòng quảng đại của tha nhân trong những lời cầu nguyện của họ.

Những dấu chỉ này là để cho nhân loại thấy rằng thời gian đã thay đổi. Không một sự gì còn được như trước đây nữa, cho đến khi trái đất được thanh tẩy để Cuộc Quang Lâm có thể diễn ra.

Vào lúc này đây, khi tội lỗi đang tàn phá trái đất thì trái đất không xứng đáng đón nhận Đấng Mêsia.

Hỡi các tín hữu của Ta, những dấu chỉ này thuộc về thời cuối và các con phải chuẩn bị tâm hồn mình.

Chẳng bao lâu nữa, không ai là không nhận ra Bàn Tay công thẳng của Chúa Cha, kể cả những người vô thần có tâm hồn chai đá.

Tuy nhiên, những cuộc trừng phạt khủng khiếp của Thiên Chúa, mạnh mẽ đến nỗi người ta chưa từng được chứng kiến từ trước đến nay, đều có thể được giảm nhẹ và giảm bớt nhờ lời cầu nguyện của các con.

Tuy nhiên, các hình phạt sẽ tiếp tục cho đến khi nào nhân loại đón nhận Sự Thật.

Ngày của Thiên Chúa, ngày của Cuộc Quang Lâm đang đến gần, tuy nhiên nhiều biến cố phải xảy ra trước.

Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với toàn thể con cái Thiên Chúa, kể cả những ai có đức tin mạnh mẽ. Tuy nhiên, đối với những ai tỏ lòng yêu mến và trung thành với Ta, Chúa Giêsu của họ, thì nhiều người sẽ sống bình an vì họ biết rằng Ta đến để đem họ vào Địa Đàng Mới của Ta.

Sự thịnh vượng của Vương Quốc Mới này phải là điều mà các con khát khao và các con phải ao ước đón nhận Tặng Ân trọng đại này.

Hãy mạnh mẽ và hãy tín thác vào Ta. Các con phải hiểu rằng Chúa Cha buộc phải trừng phạt những kẻ đang hoạch định những hành động khủng khiếp. Người đã hứa chặn đứng các hành động của chúng và sẽ quét sạch chúng.

Giờ đây người ta sẽ được chứng kiến những dấu chỉ khắp mọi nơi trên thế giới để bảo đảm rằng nhân loại không còn nghi ngờ gì về việc Quyền Lực của Ai đang được thực thi.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể điều khiển được Quyền Lực hết sức mạnh mẽ ấy. Bất kỳ thứ quyền lực nào khác cũng sẽ mau chóng qua đi. Quyền Lực của Thiên Chúa là toàn năng và sẽ không bao giờ một người phàm nào có thể vượt thắng được Đấng Tạo Hóa và Đấng dựng nên muôn vật hữu hình và vô hình.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth