Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2012, lúc 19:10

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, con phải biết rằng nỗi thống khổ mà giờ đây con phải chịu vì Danh Ta sẽ tiếp diễn cho đến ngày sau hết của Sứ Vụ này.

Đây quả thật là điều khó để con có thể đón nhận nhưng con phải biết điều này: Sứ Vụ này là gian khó nhất so với tất cả những Sứ Vụ được ban cho nhân loại trước đây. Con sẽ bị đẩy đến chỗ khốn cùng và cảm thấy bị cô lập và đơn độc. Tiếng nói của con sẽ không được đón nhận, tuy nhiên Lời Chí Thánh của Ta sẽ đánh động tâm hồn của hàng triệu người.

Con sẽ luôn chú tâm vào Thánh Ý của Ta, tuy nhiên con sẽ luôn cảm thấy thiếu mạnh mẽ.

Vì lòng tín thác của con vào Ta nên sự yếu đuối lại chính là sức mạnh của con. Vì điều này mà Ta sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con hay để con một mình mà không có một sự trợ giúp của tha nhân. Tuy nhiên, con sẽ phải đơn độc bước đi trong Sứ Vụ này. Người đồng hành duy nhất của con chính là Ta. Ta sẽ liên kết nỗi thống khổ của chúng ta nên một

Hỡi con gái của Ta, con sẽ luôn cần đến những Ân Sủng của Ta để có sức chịu đựng đau khổ. Để kiên vững trong Sứ Vụ này và để công bố Lời Chí Thánh của Ta cho một thế giới vô ơn là điều không dễ dàng chút nào. Điều này đòi hỏi một cảm nhận sâu sắc về sự kiên định và lòng can đảm.

Điều này cũng dành cho tất cả các môn đệ của Ta, bao gồm những ai yêu mến Ta nhưng lại không đón nhận những Thông Điệp này.

Hỡi đạo binh nhiệt thành của Ta, trở ngại mà các con sẽ phải đối mặt trong giai đoạn này của Sứ Vụ sẽ gia tăng đối với tất cả các con.

Với lòng tự trọng, các con phải nhìn nhận rằng khi các con bước theo Ta thì các con sẽ phải chịu đau khổ. Rất ít linh hồn có thể chống chọi được với đau khổ vốn ảnh hưởng đến tất cả những ai tuân theo những Giáo Huấn của Ta.

Thế giới trong thời điểm này, dù chỉ đề cập tới chuyện tin vào Ta, Chúa Giêsu của các con, cũng đủ làm cho các con cảm thấy xấu hổ rồi.

Nó không chỉ gây khó chịu cho các con khi các con công khai làm chứng cho lòng trung thành của các con đối với Ta ; các con còn còn phải chịu đau khổ vì Ta nữa.

Hãy nhớ rằng, chịu đau khổ cũng là một đặc ân. Vì rất khó để có thể chịu đựng được đau khổ nên nhiều linh hồn đã quay lưng lại với Ta. Nhưng các con hãy nhớ điều này, khi các con đau khổ vì Danh Ta thì Ta sẽ gìn giữ và đổ tràn ân sủng của Ta trên các con. Mặc dù các con đau khổ nhưng điều này lại mang đến cho các con sự bình an trong tâm hồn.

Hỡi con gái của Ta, xin con đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ cảm thấy mình bị bỏ rơi vì mỗi khi con cảm thấy cô đơn thì Ta lại ở gần bên con hơn. Ta đang ở gần bên con trong những lúc con đau khổ. Con phải tiếp tục cầu xin tất cả những sự trợ giúp mà con có thể cần bằng cách kêu cầu Mẹ yêu dấu của Ta và tất cả các thánh trợ giúp con.

Chẳng bao lâu nữa, con sẽ phải nhìn nhận rằng việc gia tăng đau khổ là một kết quả trực tiếp của sự thù nghịch mà tên ác quỷ chống lại Sứ Vụ này. Hắn vô cùng sợ hãi vì trận chiến của hắn đang đến hồi kết. Hắn thù ghét con vì nhiều linh hồn đang được cứu nhờ vào Sứ Vụ này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth