Thứ năm ngày 1 tháng 11 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây con phải trỗi dậy và quy tụ mọi người nên một trong tình yêu để chuẩn bị cho những thời điểm khốn khó ở phía trước.

Hỡi đạo binh mạnh mẽ của Ta, các con được chúc lành và được bảo vệ bởi Ấn Tín của Chúa Cha, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Cho dù người ta có tấn công các con từ mọi hướng bằng bất cứ thứ gì ném về phía các con thì hãy nhớ rằng Ta ở cùng các con.

Nhiều biến cố bao gồm những biến động sinh thái, những cuộc chiến tranh, sự ly giáo trong Giáo Hội của Ta trên trái đất, các chế độ độc tài trong từng quốc gia của các con, tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau trong cùng một giuộc, và sẽ diễn ra đồng thời.

Biết bao nhiêu sự đổ vỡ, sẽ gây ra khóc lóc và nghiến răng, nhưng chỉ có một điều vẫn còn nguyên vẹn, đó là Quyền Năng của Thiên Chúa và Tình yêu của Người dành cho tất cả con cái Người.

Hỡi đạo binh của Ta, trận chiến này sẽ xảy ra trên thế giới và các con không được phép run sợ. Tất cả mọi sự đều tốt đẹp trong Vương Quốc của Ta và các con được bảo đảm vững chắc một chỗ ở. Giờ đây các con hãy quan tâm đến những người khác.

Các con đã được ban cho khí giới. Hãy dùng đến khí giới. Những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta sẽ giúp giảm bớt nhiều nỗi kinh hoàng do tội lỗi của nhân loại gây ra. Xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này để cầu xin cho sự giảm nhẹ những cuộc trừng phạt.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (83): Xin giảm nhẹ những cuộc trừng phạt

Lạy Cha là Thiên Chúa Tối Cao, chúng con là những đứa con đáng thương của Cha, sấp mình trước Ngai Vinh Hiển của Cha trên Thiên Đàng.

Chúng con nài xin Cha giải thoát thế giới khỏi sự dữ.

Chúng con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho linh hồn những ai đang gây khó khăn khủng khiếp cho con cái Cha trên trái đất. Xin Cha tha thứ cho họ.

Xin Cha loại bỏ tên Phản Kitô ngay khi hắn tự tỏ mình.

Lạy Cha dấu yêu, chúng con cầu xin Cha nhẹ tay trong Cuộc Trừng Phạt. Thay vào đó, chúng con cầu xin Cha đón nhận những lời cầu nguyện và hy sinh của chúng con để giảm bớt nỗi thống khổ của con cái Cha trong thời gian này.

Chúng con tín thác vào Cha. Chúng con tôn vinh Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì hiến tế tuyệt vời của Cha khi Cha sai Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô đến để cứu chúng con khỏi tội lỗi.

Một lần nữa, chúng con chào đón Con Cha, Đấng Cứu Độ nhân loại.

Xin Cha bảo vệ chúng con. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi nguy hại. Xin trợ giúp gia đình chúng con.

Xin Cha thương xót chúng con. Amen.

Hỡi đạo binh của Ta, các con đang được chuẩn bị mọi mặt. Tất cả những gì các con phải làm là tín thác vào Ta. Khi các con hoàn toàn tín thác vào Ta thì các con có thể hiến dâng lên Ta, Chúa Giêsu của các con, tất cả tình yêu, sự hy sinh, những lo lắng và đau đớn của các con.

Khi thực hiện điều này, thì các con phải đặt tất cả mọi sự vào Đôi Tay Chí Thánh và Nhân Từ của Ta.

Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Trut