Thứ sáu ngày 2 tháng 11 năm 2012, lúc 14:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, bóng tối bao phủ nhân loại, sẽ được người ta chứng kiến theo nhiều cách khác nhau.

Những thứ luật pháp được đưa ra, sẽ gây chia rẽ từ trong gia đình và sẽ là chứng cớ cho ảnh hưởng của tên ác quỷ đối với các chính phủ của các con.

Luật pháp được đưa ra nhằm dung túng cho việc phá thai, khiến cho Tâm Hồn Chúa Cha tan nát. Không ai có quyền can thiệp vào Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa, tuy nhiên đây lại là điều mà nhân loại thực hiện hàng ngày mà không hề có bất kỳ cảm giác xấu hổ hay tội lỗi nào.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, con phải siêng năng cầu nguyện cho sự cứu rỗi nhân loại, vì chẳng bao lâu nữa họ sẽ bị chia rẽ làm hai, những người trung thành với Thiên Chúa và những kẻ khước từ Người. Anh em sẽ chia rẽ nhau, những người thân cận chia rẽ nhau, và gia đình cũng sẽ bị chia rẽ làm đôi. Thời điểm này đã từng được báo trước.

Để chắc chắn rằng Thiên Chúa có thể cứu được càng nhiều linh hồn càng tốt, nên Người sẽ ban cho họ nhiều cơ hội để quay trở về với Người.

Giờ đây hãy cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và những người thân cận của các con trước khi sự chia rẽ cuối cùng diễn ra. Khi ấy, Cuộc Quang Lâm của Con Mẹ sẽ gần kề.

Hỡi các con của Mẹ, các con đang hết sức hoang mang. Sự hoang mang này cùng với sự trống rỗng trong tâm hồn là vì các con không có niềm tin nơi Thiên Chúa. Không một linh hồn nào có thể sống được nếu không có Tình Yêu Thiên Chúa trong tâm hồn họ.

Họ giống như những chiếc tàu trống rỗng đang trôi dạt trên biển cả mà không hề có ý niệm gì về đích đến cuối cùng của họ. Họ trôi nổi vu vơ trong một khoảng không mênh mông mà không một sự gì có thể làm cho họ thỏa mãn được, không một sự gì trên thế giới có thể đem đến cho họ bình an đích thực.

Hãy quay về và cầu xin Thánh Tử của Mẹ dẫn dắt các con đến với Lòng Thương Xót Vô Biên của Người và Người sẽ ban cho các con bình an mà các con phải cố gắng hết sức để có được. Tất cả những gì các con cần phải làm chỉ là cầu xin mà thôi.

Hãy cầu xin Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con để Mẹ đem các con đến với Người. Mẹ sẽ luôn luôn dẫn dắt và bảo vệ các con trên từng bước đường.

Mẹ yêu dấu của các con

Nữ Vương Hòa Bình

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth