Thứ bảy ngày 3 tháng 11 năm 2012, lúc 19:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, khi các linh hồn xa lìa Ta, và khi họ bị lôi kéo vào trong tội lỗi, thì họ không được phép sợ hãi Ta.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, ngay khi các con phạm tội, các con phải ngay lập tức quay về với Ta.

Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ hoặc mặc cảm khi các con chạy đến với Ta sau khi các con phạm tội. Đây là cách duy nhất để các con có được sức mạnh để lại tiếp tục đồng hành với Ta.

Nếu các con không quay về với Ta mà thay vào đó lại xa lánh Ta, thì các con thậm chí sẽ càng yếu đuối hơn nữa, rồi các con sẽ tự mở lòng mình ra trước những cơn cám dỗ mà tên ác quỷ bày ra trước mắt các con hàng ngày.

Tội lỗi là thứ mà từng con trẻ được sinh ra cùng với nó. Và tội nguyên tổ phải được tẩy trừ nhờ Bí Tích Rửa Tội. Nhưng ngay cả khi ấy, các linh hồn vẫn bị cám dỗ chừng nào nhân loại vẫn còn ở dưới ách thống trị của Satan.

Nhưng để các con tự giải thoát chính mình khỏi tội lỗi thì cũng thật đơn giản. Đầu tiên trong thâm tâm các con sẽ biết rằng khi nào các con đã phạm tội. Nhiều người trong thế giới ngày nay phớt lờ tội lỗi như thể nó không để lại hậu quả gì. Tuy vậy, nếu người ta chịu mở lòng ra nhìn nhận họ cảm thấy thế nào sau khi phạm tội, thì các con sẽ thấy rằng sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn họ đã tan biến.

Hầu hết mọi linh hồn đều cảm nhận được điều tội lỗi trước khi họ trở nên quá tăm tối đến nỗi chỉ có tội lỗi mới có thể làm thỏa mãn ham muốn của họ. Đây là lý do tại sao các con phải tìm kiếm sự tha thứ của Thiên Chúa mỗi khi các con phạm tội. Nếu không thì tội lỗi sẽ gây đau đớn trong tâm hồn các con và các con sẽ càng thấy khó khăn hơn nữa để chống lại sự cám dỗ. Khi các con thấy hối hận trong lòng hãy kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con để Ta trợ giúp các con.

Không có tội gì là không thể tha thứ ngoại trừ tội nói phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần. Hãy luôn kêu cầu Ta trợ giúp các con, cho dù các con cảm thấy xấu hổ biết bao về những tội mà các con mắc phạm.

Trái Tim Ta cảm thương tất cả con cái của Thiên Chúa. Các con là những thụ tạo yêu quý của Người và Người yêu thương tất cả các con mặc cho tội lỗi của các con. Hãy chiến đấu với tội lỗi bằng cách đền tội mỗi lần các con phạm tội. Chẳng bao lâu nữa tội lỗi sẽ không còn nữa. Và tai ương của tội lỗi sẽ trở thành quá khứ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth