Thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2012, lúc 18:50

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, giờ đây thế giới phải chuẩn bị cho những biến đổi lớn lao mà Ta đã cho phép xảy ra, nhằm chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Nhiều công việc đã được thực hiện nhờ vào những môn đệ yêu dấu của Ta để cứu lấy hàng triệu linh hồn thông qua những kinh nguyện mà Ta đã ban cho họ.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, lòng trung thành của các con đối với Ta, Chúa Giêsu của các con, có nghĩa là những linh hồn mà các con đã dâng lên cho Ta giờ đây được an toàn, bằng không họ đã bị ném vào Hỏa Ngục.

Lời cầu nguyện của các con mạnh mẽ đến nỗi cuối cùng sẽ có thêm hàng triệu linh hồn đón nhận những Thông Điệp tình yêu của Ta và hy vọng rằng hàng tỷ linh hồn sẽ được cứu.

Hỡi các môn đệ của Ta, công việc của Ta thông qua các con đang cứu được hàng ngàn linh hồn mỗi ngày. Vì thế các con không bao giờ được phép để cho những mối nghi ngờ vốn là tự nhiên, thỉnh thoảng tấn công các con và những nghi ngờ ấy có thể ngăn cản các con cầu nguyện.

Giờ đây các con phải lắng nghe.

Giờ đây nhiều điều sẽ xảy ra. Những cơn bão sẽ gia tăng trên toàn thế giới và trái đất sẽ rên xiết trong đau đớn khi tên Phản Kitô đang chuẩn bị xuất hiện. Sẽ không còn lâu nữa trước khi hắn tự xuất đầu lộ diện.

Hỡi con gái của Ta, con hãy tập trung vào việc loan truyền Lời Ta cho dù con có thể đối mặt với nhiều trở ngại. Đừng để bất cứ sự gì trì hoãn việc loan truyền những Thông Điệp của Ta đến với mọi người.

Không phải do số lượng người đón nhận Sách Sự Thật hay những Thông Điệp của Ta, nhưng là do số lượng người đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện sẽ tạo nên sự khác biệt.

Những lời cầu nguyện này sẽ làm suy yếu quyền lực của tên Phản Kitô.

Chúa Cha sẽ giáng những hình phạt xuống trái đất để tiêu diệt những kẻ lãnh đạo và những tổ chức dám gây đau khổ cho con cái Người.

Quyền Năng của Thiên Chúa sẽ bảo vệ những ai yêu mến Người.

Quyền năng của Thiên Chúa sẽ bảo vệ những ai hoán cải.

Thiên Chúa Cha Hằng Hữu sẽ tiếp tục tuôn đổ các Ân Sủng của Người cho đến khi quyền năng của Người che chở và bảo vệ tất cả con cái Người trên trái đất.

Hãy dấn thân trong bình an, hy vọng và yêu thương. Hãy tín thác vào Ta và mọi sự sẽ tốt đẹp.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth