Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2012, lúc 15:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những môn đệ của Ta, những tôi tớ được thánh hiến và những thành viên trong hàng giáo sĩ của Ta giờ đây đang quy tụ trên toàn thế giới để đáp lại lời mời gọi này từ Thiên Đàng.

Ta, Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của họ, đang hiện diện trong lòng họ cùng với những ân sủng đặc biệt của Ta.

Họ nhận ra lời mời gọi này từ Thiên Đàng, vì Chúa Thánh Thần đã ban cho họ ơn thông hiểu rằng quả thật là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm Người, là Đấng đang thông truyền cho họ.

Hỡi cộng đoàn rất yêu dấu của Ta, giờ đây các con được kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Ta.

Ta đang dẫn dắt các con hướng về cuộc hành trình mà nhờ đó các con có thể truyền đạt Sự Thật cho những linh hồn lầm lạc đang hết sức cần đến Lòng Thương Xót vô biên của Ta.

Ơn mà Ta sẽ ban cho các con là Ta sẽ đánh động tâm hồn các con theo cách thức mà nhờ đó các con sẽ ngay lập tức nhận ra rằng đây chính là sự Linh Hứng của Thiên Chúa.

Các con không biết rằng Ta yêu thương các con nhiều biết bao? Các con có biết rằng các con được bảo vệ mạnh mẽ biết bao bởi Quyền Năng từ Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng của các con, Đấng đã hứa ban ơn cứu chuộc cho nhân loại?

Cuộc Quang Lâm của Ta đã đến gần và Ta mong muốn cứu vớt tất cả những tội nhân, cho dù linh hồn của họ đen tối biết dường nào. Hãy nhớ rằng chính sự tận hiến của các con để Ta dẫn dắt các con mà những linh hồn đáng thương ấy mới có thể được lôi kéo ra khỏi sự ràng buộc của tên ác quỷ.

Đừng do dự trong việc đáp lại lời mời gọi của Ta, nhưng hãy biết rằng các con phải hết sức cẩn thận khi đáp lại lời mời gọi của Ta. Ta cần phải xây dựng đạo binh của Ta theo cách mà qua đó họ có thể quy tụ lại một cách kín đáo, để hiệp nhất với nhau nên một, nhờ đó họ có thể dâng lên Ta những lời cầu nguyện của họ.

Các con phải hành động nhanh chóng, để một khi những linh hồn này đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, thì họ được lôi kéo về phía các con.

Ta cần sự trợ giúp của các con, như Ta đã cần đến các tông đồ và các môn đệ khi Ta đi rao giảng trên thế gian.

Hỡi các con, hãy đến. Đừng sợ hãi. Đừng lắng nghe những kẻ thách thức các con, vì họ sẽ chế nhạo các con hoặc thốt ra những lời phỉ báng chống lại Lời Chí Thánh của Ta. Đã đến lúc để các con phụng sự Ta. Hãy can đảm đứng lên mà theo Ta. Ta sẽ đong đầy trong tâm hồn các con tình yêu và niềm hân hoan. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ không còn nghi ngờ về việc ai đang mời gọi các con.

Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Ta. Ta luôn chúc lành cho các con và dẫn dắt các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth