Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012, lúc 17:00

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Mão Gai trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta là biểu tượng của thời cuối.

Cũng như Giáo Hội là Thân Mình của Ta trên trái đất, vì thế Giáo Hội cũng sẽ phải đội mão gai của sự bách hại như trong cuộc hành trình lên đồi Canvê của Ta. Mão Gai cũng là biểu tượng của Vị Đại Diện Giáo Hội của Ta trên trái đất. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô sẽ phải chịu nhiều đau khổ bởi ngài sẽ bị bách hại vì dám nói lên Sự Thật.

Ngài sẽ bị chà đạp vì ngài là Vị Đại Diện Giáo Hội của Ta, và người ta sẽ chẳng hề tỏ chút lòng thương xót nào đối với ngài. Sự chống đối sẽ nhanh chóng gia tăng khi người ta tuyên bố rằng ngài không còn phù hợp nữa.

Những kẻ sẽ tuyên bố là hiện đại hơn trong đường lối tông đồ, sẽ mạnh mẽ tấn công ngài và chế nhạo những lời ngài nói. Khi ấy, Vị Đại Diện Giáo Hội của Ta sẽ bị thay thế bởi Đại Diện của con rắn xưa.

Sự tra tấn mà Ta đã phải chịu trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta giờ đây sẽ được tái diễn trong Giáo Hội Công Giáo của Ta. Giờ đây con rắn xưa đang hành động nhanh chóng vì hắn sẽ tìm cách tàn phá Thân Mình Ta – Giáo Hội của Ta trên trái đất. Và rồi, tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo sẽ bị nuốt chửng và bị buộc phải tôn vinh ngôn sứ giả trong vai trò là cánh tay phải của con thú.

Trong khi nhiều người trong các con có thể sợ hãi thì hãy nhớ rằng, những lời cầu nguyện của các con đang làm trì hoãn những sự việc này, và trong nhiều trường hợp còn làm giảm nhẹ những sự việc ấy.

Nhiều lời cầu nguyện có thể trì hoãn hoặc làm suy yếu công việc của tên ác quỷ gây ra trên thế giới.

Những lời cầu nguyện là phương thế tốt nhất để chống lại sự bách hại của tổ chức độc ác vốn do Satan cai trị. Hỡi các môn đệ của Ta, với cuộc hoán cải và với nhiều lời cầu nguyện của các con, thì chúng có thể bị đánh bại. Lời cầu nguyện có thể diệt trừ được sự độc ác này. Cầu nguyện sẽ hoán cải được nhân loại. Và rồi, nếu có nhiều linh hồn theo Ta thì tất cả mọi sự sẽ dễ dàng. Khi ấy, sự chuyển tiếp vào Địa Đàng Mới của Ta sẽ dễ dàng hơn.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth