Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012, lúc 20:30

Hỡi hiền thê huyền nhiệm yêu dấu của Ta, ái nữ rất yêu dấu của Ta, những thử thách đã đem đến cho con một sức mạnh mới và tình yêu tận hiến rất cần thiết để có thể đánh động tâm hồn của nhiều người.

Đây là một trong những cách thức mà Ta sẽ đánh động linh hồn của những người cần đến những Ân Sủng của Ta. Ta sẽ thực hiện điều này qua sứ vụ mà con dâng lên cho Ta, để sự hoán cải có thể lan rộng nhanh chóng.

Trong thời điểm này, một số biến cố liên quan đến những Giáo Hội vốn tôn vinh Ta trên thế giới, sẽ bắt đầu xuất hiện. Người ta sẽ sớm công bố sự ly giáo trong Giáo Hội Công Giáo của Ta. Khi điều này xảy ra thì người ta sẽ lớn tiếng tung hô những kẻ đã tách rời Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta ra khỏi những Giới Răn mà Chúa Cha đã đặt ra.

Người ta đã dành nhiều thời gian để âm mưu lập ra kế hoạch này, nhưng chẳng bao lâu nữa họ sẽ công bố sự ly giáo trước giới truyền thông toàn thế giới.

Nhiều kẻ lớn tiếng trình bày những sự dối trá, không chỉ chống lại những lề luật do những Giáo Huấn của Ta đặt ra, mà những gì họ thực sự muốn chính là để tạo ra một vị thần mới. Một kẻ bù nhìn mới trong Giáo Hội của Ta sẽ được đề cao giống như bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị cấp cao nào được người dân bầu ra.

Họ sẽ làm cho các con tin rằng Lời Chúa được truyền lại trong Kinh Thánh khi xưa là dối trá. Sau đó họ sẽ bảo các con đừng tin vào Lời Chúa. Họ sẽ thay đổi các cách thức mà họ đã từng sống theo những Giáo Huấn của Ta và thay đổi cả cách thức mà họ tôn vinh Ta.

Giờ đây họ sẽ gạt Lề Luật của Ta sang một bên và sẽ tôn thờ những thứ lề luật do chính họ đặt ra.

Họ sẽ thay đổi những lời khấn thánh hiến long trọng của họ để biện minh cho sự tham gia của họ vào việc xây dựng một đền thờ mới – đền thờ mới ấy chỉ dành riêng cho sự cai trị của ngôn sứ giả. Khi ấy thì họ không còn là những tôi tớ của Ta nữa vì họ sẽ từ bỏ lòng trung thành với Ta mà tôn vinh ngôn sứ giả.

Kế đến, họ sẽ tôn thờ một thứ ngẫu tượng, một khái niệm hoàn toàn mới, theo đó những lề luật nhất định của Thiên Chúa sẽ bị bãi bỏ và bị thay thế bằng những lời lẽ ghê tởm trước mắt Ta.

Đây là lời cảnh báo của Ta đối với những linh mục, những người sẽ rút lui khỏi Giáo Hội Công Giáo.

Khi các con không còn tín thác vào Ta cách trọn vẹn, thì tâm trí của các con sẽ đi tìm để tin vào những sự dối trá. Khi các con tin tưởng vào những người lãnh đạo gian dối, thì các con sẽ sa vào tội lỗi khủng khiếp. Các con sẽ tôn vinh con thú, kẻ sẽ báng bổ Giáo Hội của Ta bằng cách đè nặng mão gai lên đầu vị Đại Diện Giáo Hội của Ta, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô, vị Đại Diện Tòa Thánh thực sự của Ta.

Các con sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp khi các con phục vụ con thú, vì các con sẽ tước mất con cái Thiên Chúa ra khỏi tay Người. Hãy trở về với nguồn mạch đích thực của các con. Đừng để Giáo Hội của Ta bị ô uế bởi tội lỗi, được hoạch định bởi những kẻ muốn hủy diệt Kitô Giáo và hủy diệt những tôn giáo khác vốn tôn vinh Cha Ta.

Hỡi các con là những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những ai không tuân giữ Chức Thánh của các con, sẽ cắt đứt mối dây liên kết tâm hồn các con với Ta, trong khi đó những kẻ lừa dối sẽ cướp đi linh hồn của các con.

Tội lỗi lớn nhất mà các con sẽ phạm là tội thờ ngẫu tượng. Được trang sức trong lụa là châu báu, hắn sẽ trở nên quyến rũ, tinh tế và cùng với sự nắm bắt khá tốt về những Giáo Huấn trong Kinh Thánh. Các con sẽ gục ngã dưới sự mê hoặc của hắn. Hắn sẽ bóp méo những Giáo Huấn của Ta để biến thành dị giáo.

Tôn giáo này là một sự thay thế cho Sự Thật của Thiên Chúa, là thứ tôn giáo vô giá trị. Tuy nhiên, nó sẽ có một hình thức quyến rũ, tình yêu, và sự huyền diệu bên ngoài, và được trang điểm bằng vàng và đá quý, làm cho nó trở thành thứ tôn giáo toàn cầu, hiện diện nơi tất cả các bàn thờ.

Đối với những linh mục trung thành, Ta muốn nói với các con điều này: Ta sẽ ban cho các con những Ân Sủng để luôn hiểu được Sự Thật.

Những thần tượng giả dối, bày ra cho các con như là Sự Thật, cũng chỉ là đất sét mà thôi. Chúng là những đồ vật được làm bằng gỗ. Chúng không là gì cả. Chúng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng chẳng ban Ân Sủng gì. Thiên Chúa, Thiên Chúa Duy Nhất và Chân Thật, sẽ không hiện diện trong những nhà thờ của họ. Chỉ có Thiên Chúa Hằng sống mới hiện diện trong những Nhà Thờ của Ta.

Khi Thiên Chúa Cha chứng kiến sự xúc phạm cuối cùng này, Người sẽ loại bỏ những kẻ đưa vào thực hành những lễ nghi của tà giáo. Khi ấy, Người sẽ buộc những kẻ gây ra cuộc ly giáo trong Giáo Hội Thánh Thiện của Người trên trái đất phải trả lời Người – chính những tôi tớ này đang ngạo mạn chối bỏ Lời của Thiên Chúa một cách hết sức thiếu suy nghĩ.

Khi họ phải đối mặt với Ta trong Cuộc Cảnh Báo, họ sẽ biết rằng họ đã gây đau khổ cho Chúa Cha biết bao. Không một ai cũng như không một tôi tớ được thánh hiến nào có quyền thống trị vì chỉ có duy nhất một Ông Chủ. Một Thiên Chúa Duy Nhất. Họ đang đưa ra một vị thần do con người tạo ra. Thứ thần này không hề tồn tại, tuy nhiên họ sẽ cướp mất đoàn chiên khỏi tay Ta. Họ sẽ được ban cho mọi ân sủng và sẽ được tỏ cho thấy lòng nhẫn nại hết sức của Ta. Nếu họ vẫn không ăn năn, thì họ sẽ bị diệt trừ.

Từng người trong số họ sẽ phải trả lẽ cho từng linh hồn mà họ đã đánh mất khỏi tay Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth