Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012, lúc 09:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chỉ có một con đường đưa đến Sự Sống Đời Đời, đó là con đường đi qua Ta, Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, lại có nhiều con đường dẫn đến với Ta.

Nhiều người sống theo Sự Thật của Ta sẽ cảm thấy con đường ấy dễ dàng hơn so với những người nhận biết Sự Thật nhưng lại không tôn kính Thiên Chúa.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con phải hiểu rằng những ai trong các con nhận biết Sự Thật, nhưng lại bàng quan để người ta coi Lời của Thiên Chúa là một sự dối trá, thì các con phải chịu trách nhiệm với Ta, Chúa Giêsu của các con.

Đừng bao giờ đón nhận những điều luật tôn vinh Satan. Các con sẽ nhận biết trong lòng mình rằng, những điều luật nào mà Ta nói tới khi chúng được bày ra trước mắt các con. Vì khi ấy chúng sẽ làm cho các con cảm thấy ghê tởm giống như chúng làm cho Ta cảm thấy ghê tởm.

Hãy biết rõ cho rằng cuộc chiến chống lại Lời của Thiên Chúa đã bắt đầu. Cách thức cuộc chiến này xảy ra, sẽ trở nên rõ ràng cho các con.

Nhiều thay đổi trong các Giáo Hội của Ta trên trái đất, nhiều thử thách cam go đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những tranh cãi giữa các quốc gia và cuộc xung đột It-ra-en, tất cả sẽ xảy ra cùng một lúc và gia tăng cường độ cùng một lúc.

Tình trạng hỗn loạn sẽ trở nên rõ ràng khắp nơi trên thế giới và chỉ có kẻ mù lòa mới không nhận ra những thay đổi xung quanh các con. Từng người trong các con sẽ bị ảnh hưởng cách này hay cách khác, nhưng các con hãy biết cho điều này:

Ta đã hứa với các con rằng Ta sẽ ở với các con, dẫn dắt các con trên từng nẻo đường, xoa dịu nỗi đau của các con trên từng bước chân khi các con nỗ lực tìm kiếm tình yêu, bình an và sự hòa hợp.

Hãy ở gần bên Ta. Hãy ở gần với Thánh Tâm Ta và và hãy để Ta giữ cho các con luôn mạnh mẽ.

Hãy băng qua khu rừng của những đau thương và hoang mang này, bằng đức tin và lòng tín thác vào Ta, Chúa Giêsu của các con thì các con sẽ sống còn.

Đừng bao giờ để cho lương tâm của các con hoặc sự tận hiến của các con đối với Sự Thật của Thiên Chúa bị dao động vì bất cứ người nào, cho dù họ có dùng luận điệu nào để thuyết phục các con. Cho dù biết bao nhiêu điều luật được gọi là khoan dung mà họ dùng để ép buộc các con đón nhận.

Các con sẽ nhận biết trong tâm hồn các con sự khác biệt giữa Sự Thật và sự dối trá.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth