Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2012, lúc 23:50

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, người ta đang đưa ra nhiều sự sỉ nhục chống lại Ta, Đấng Cứu Thế của nhân loại, và những sự sỉ nhục ấy được che đậy bởi sự lừa dối.

Giờ đây Satan đặc biệt tàn phá các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới. Hắn thực hiện điều này một cách quỷ quyệt nhất. Hắn thuyết phục các Kitô hữu rằng, họ phải thực hiện bổn phận bằng cách thuyết phục anh chị em của họ tin vào những sự dối trá.

Con người với bản tính tự nhiên thường yêu thương, quan tâm đến tha nhân. Đây là một tặng ân từ Thiên Chúa. Nhưng Satan lại sử dụng thứ tình cảm này để lôi kéo nhân loại vào một mạng lưới của sự lừa dối mà trong đó nhân loại hầu như bất lực. Hắn xui khiến người ta tin vào những thứ luật pháp dẫn dắt con người phạm những tội ác nghiêm trọng chống lại Thiên Chúa.

Bằng việc ủng hộ những người khác trong việc đưa ra những điều luật vốn dung túng cho việc giết người, chiến tranh, và những sự phạm thượng chống lại Thiên Chúa, nhiều người lại tin rằng họ đang làm điều đúng đắn.

Khi các con tin rằng tội lỗi là điều có thể chấp nhận được và tội lỗi là chính đáng, vì tội lỗi là vì lợi ích của tha nhân, thì các con đã rơi vào một cái bẫy được sắp đặt cẩn thận.

Không phải là ngẫu nhiên khi người ta càng ngày càng bào chữa cho sự chia rẽ trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Cũng không phải là ngẫu nhiên khi người ta đưa ra bất cứ lời bào chữa nào nhằm dung túng cho việc phá thai trong thời điểm này.

Mọi quốc gia được liên kết với nhau và mọi tiếng kêu gào của công chúng trong việc đưa ra luật phá thai, dung túng cho chiến tranh và mang lại những thay đổi trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, đang được hoạch định bởi một tổ chức. Tổ chức này đã lên kế hoạch cho những biến cố này trong nhiều năm. Họ biết chính xác họ là ai và những gì họ đang thực hiện. Họ đầy quyền lực và rất nguy hiểm.

Hãy dừng lại, xem xét và lắng nghe, vì giờ đây các con phải nhìn nhận rằng những gì Ta đang nói với các con, được nói nhân Danh Thiên Chúa. Tất cả những hành động vô nhân đạo và đầy thù ghét này, được bày ra cho các con như những thay đổi chính đáng và đầy yêu thương trong xã hội của các con, đã được hoạch định và phối hợp trên toàn cầu bởi nhóm mười hai quốc gia.

Nhóm mười hai này đại diện cho các quốc gia hùng mạnh, là một sỉ nhục đối với mười hai tông đồ xưa của Ta.

Chúng thay mặt và ủng hộ tên Phản Kitô trên thế giới, cũng giống như mười hai tông đồ của Ta đã thay mặt Ta nơi những đám đông trong thời gian Ta ở trên thế gian.

Quyền lực của chúng có nghĩa là từng quốc gia hùng mạnh hỗ trợ lẫn nhau để đưa ra những điều luật đầy tội lỗi và bảo đảm rằng những thứ luật pháp này được người ta đón nhận.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, các con sẽ phải chịu đau khổ biết bao vì việc các con đón nhận Sự Thật. Sự Thật sẽ giúp các con hiểu được sự dữ xung quanh các con. Các con không bao giờ được phép sợ hãi Sự Thật. Chỉ khi các con đón nhận Sự Thật thì Sự Thật mới có thể bảo vệ các con trước những thứ luật pháp, những việc làm và những hành động độc ác.

Hãy biết rằng những quốc gia tham dự vào việc đưa ra những luật lệ độc ác, sẽ phải chịu đau khổ nhiều nhất trong suốt thời gian thanh tẩy cuối cùng.

Chúng có thể tin rằng chúng thoát được sự lên án, nhưng chúng chỉ có thể thực hiện được một điều. Đó chính là chuốc lấy sự trừng phạt hết sức nghiêm thẳng mà chúng sẽ không thể che giấu hoặc che mặt để tránh được. Trước hết chúng sẽ phải trả lời Ta. Ngay cả khi ấy nhiều kẻ sẽ khạc nhổ vào Mặt Ta. Để rồi sau đó, chúng sẽ cùng với tên Phản Kitô, con thú và tất cả những thiên thần sa ngã nhận lấy khổ hình đời đời.

Giờ đây Ta cảnh báo các con. Đối với những kẻ tìm cách đưa luật phá thai vào quốc gia của các con, những kẻ làm ô uế các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta và những kẻ tôn vinh con thú, hãy biết rằng ngày của các ngươi chỉ còn lại rất ít.

Đối với các ngươi, sẽ không hề có tương lai, không hề có sự sống đời đời, không hề có lối để vào Vương Quốc của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth