617. Đức Trinh Nữ Maria: Các con phải cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương đang tiếp tục đóng đinh Thánh Tử của Mẹ, để họ tránh xa tội lỗi


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2012, lúc 18:45

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, tất cả những con cái của Mẹ, những người yêu mến Thánh Tử của Mẹ, phải hiệp nhất trong lời cầu nguyện trong thời điểm xung đột hiện nay trên thế giới.

Các con phải cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương đang tiếp tục đóng đinh Thánh Tử của Mẹ, để họ tránh xa tội lỗi và cầu xin Thánh Tử của Mẹ tha thứ cho họ.

Thời điểm này thật ngắn ngủi và chỉ những ai ở trong tình trạng ân sủng mới có thể bước vào Vương Quốc của Con Mẹ.

Trong khi trước đây, phải mất nhiều năm cầu nguyện, hy sinh và tận hiến cho Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc của các con, thì giờ đây các con chỉ còn lại một thời gian rất ngắn để xin ơn tha tội.

Hỡi các con nhỏ bé của Mẹ, hãy siêng năng cầu nguyện cho những người đang xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ và những người làm ô danh Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao.

Biết bao nhiêu người đã quay lưng lại với Thiên Chúa. Tên ác quỷ đã thành công trong việc biến tâm hồn họ ra chai đá.

Rất ít người tôn trọng sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho con cái Người. Sự sống của các con nằm trong Tay Thiên Chúa. Bất kỳ ai can thiệp vào Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa sẽ bị trừng phạt.

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, con phải mời gọi tất cả những ai đã đón nhận Sách Sự Thật, cầu nguyện với Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Mẹ đã được ban cho nhiệm vụ trợ giúp Thánh Tử của Mẹ trong việc cứu rỗi nhân loại.

Hãy để Mẹ giúp các con nhận thấy rõ con đường đến với Thánh Tử của Mẹ và nhận ra tình yêu nơi tâm hồn các con.

Mẹ sẽ giúp các con vượt qua mọi trở ngại vốn ngăn cản cuộc hành trình của các con đến với Lòng Thương Xót của Con Mẹ.

Hãy nhớ rằng Thánh Tử của Mẹ hằng luôn tha thứ. Người yêu thương tất cả con cái Thiên Chúa, cho dù họ gây đau khổ cho Người biết bao.

Tất cả những gì các con phải làm là quay về với Người và cầu xin Lòng Thương Xót của Người đem các con đến gần với Người.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả những ai đã xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ và những ai đã tục hóa Giáo Hội của Người, vì họ cần sự trợ giúp của các con.

Họ là những linh hồn lầm lạc và phải được đưa trở về với Thánh Tâm của Con Mẹ. Nếu không thì điều này sẽ khiến cho Người hết sức đau khổ.

Cám ơn các con đã đáp lời mời gọi này từ Thiên Đàng.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba

0 Shares
Share via
Copy link