Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012, lúc 20:08

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Ta phải giải thích rằng nhiều người trong các con vốn đang nỗ lực làm việc để quảng bá và loan truyền Lời Chí Thánh của Ta, sẽ là những người bị tấn công nhiều hơn bao giờ hết bởi những kẻ tự cho mình là những người thông thạo, những kẻ sẽ bác bỏ những Thông Điệp này như thể là những thứ vô nghĩa.

Những người khác vốn tấn công các con, sẽ nói rằng các con không có quyền công bố Lời Ta hay tuyên bố rằng Lời Ta là Sự Thật.

Cuối cùng, các con sẽ bị đe dọa bởi những tôi tớ được thánh hiến cụ thể nào đó từ trong Giáo Hội của Ta và họ sẽ yêu cầu phải ngừng ngay những gì các con đang làm khi họ bị đụng chạm bởi sứ vụ của các con.

Họ sẽ nói rằng những Thông Điệp này không đến từ Thiên Chúa.

Họ nghi ngờ rằng những Thông Điệp này đến từ thế lực của sự dữ. Họ sẽ nói rằng những Thông Điệp này chống đối những Giáo Huấn trong Giáo Hội của Ta. Ta nói điều này với họ:

Phần nào trong những Thông Điệp này khiến các con phải hết sức đau lòng như vậy? Tại sao các con không nói lên Sự Thật mà lại chỉ trích Lời Ta?

Tại sao các con khoe khoang về sự hiểu biết của các con về vấn đề tâm linh, mà các con cho rằng sự hiểu biết của các con trổi vượt sự hiểu biết của Ta?

Có phải các con rao giảng nhân danh Nhiệm Thể của Ta trên trái đất là Giáo Hội của Ta không? Nếu quả thật là thế thì Ta chưa hề trao quyền cho các con làm như thế thông qua vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta.

Có phải chiến dịch của các con nhằm loại bỏ những Thông Điệp này một cách quá gay gắt, dựa trên quan điểm và ý kiến của riêng các con không?

Các con vạch tìm lỗi lầm và sau đó đe dọa đoàn chiên của các con rằng nếu họ đọc Lời Ta thì họ sẽ phạm sai lầm.

Các con nói rằng Lời Chí Thánh của Ta phải được loại bỏ và sau đó các con nói với những tín hữu của Ta rằng chính vì bổn phận mà họ phải làm như vậy.

Tại sao các con lại sợ Đức Vua mà các con đã nguyện hiến dâng trọn cuộc đời?

Ta không phải là người đáng sợ nhưng Lời Ta khiến cho các con cảm thấy khó chịu.

Có rất nhiều người tự cho mình là những ngôn sứ trên thế giới, họ không phải là những ngôn sứ đích thực và họ cần đến nhiều lời cầu nguyện. Tuy nhiên, đối với những ngôn sứ đích thực, thì họ là những người mà các con tấn công nhiều nhất. Chính những ngôn sứ đích thực của Ta là những người phải hứng chịu sự tức giận của các linh mục, vốn là những người vẫn không biết rõ mục tiêu trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng này của Ta.

Hãy cẩn thận với những người mà các con thách thức, đồn đãi những điều độc ác, sai sự thật và đặt điều nói xấu, vì Ta chưa từng ban cho các con hoặc Giáo Hội của Ta thẩm quyền để làm điều này. Hỡi các Linh mục của Ta, các con không được phép xúc phạm đến Ta bằng cách tuyên bố Ta là một kẻ nói dối.

Vào ngày mà Sự Thật được tỏ bày cho các con, thì các con sẽ cảm thấy hết sức xấu hổ.

Ngay lúc này đây, các con hãy bỏ vũ khí của các con xuống và loại bỏ tất cả sự thù hận và tức giận vốn dày vò các con. Khi ấy, hãy nhìn vào những gì đã xảy ra cho các con. Satan đã lừa dối các con theo cách mà những công kích bằng lời nói và những bài viết của các con chống lại Sứ Vụ này vượt quá những gì được mong đợi nơi một linh mục.

Tại sao điều này lại xảy ra? Chính là để trì hoãn Sứ Vụ này và để lôi kéo người ta ra khỏi những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, những Lời cầu nguyện được Thiên Đàng ban xuống để cứu những linh hồn.

Những gì các con đang làm là tìm cách ngăn cản Ta, Chúa Giêsu của các con, trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ta.

Đây là một xúc phạm rất nghiêm trọng đối với Thiên Chúa.

Dưới đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện để giúp các con đáp lại lời mời gọi của Ta và để giải thoát các con khỏi nỗi khổ của sự nghi ngờ.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (86): Xin giải thoát con khỏi nỗi khổ của sự nghi ngờ

Lạy Chúa Giêsu, con đến trước nhan Chúa trong bối rối, hoang mang và thất vọng, vì con lo lắng về Sự Thật mà Chúa loan báo qua các Thông Điệp của Chúa.

Xin tha thứ cho con khi con làm điều sai trái đối với Chúa. Xin tha thứ cho con khi con không thể lắng nghe tiếng Chúa.

Xin mở mắt con, để con thấy những gì Chúa muốn con phải hiểu.

Xin Chúa ban cho con Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần và tỏ cho con biết Sự Thật.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, con nài xin Chúa giải thoát con khỏi nỗi khổ của sự nghi ngờ.

Xin giúp con đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Xin tha thứ cho con khi con xúc phạm đến Chúa và xin mang con đến gần Thánh Tâm Chúa hơn.

Xin dẫn dắt con đến Vương Quốc Mới của Chúa và ban cho con ân huệ, để qua lời cầu nguyện và đau khổ con chịu, con có thể giúp Chúa cứu rỗi những linh hồn rất quý giá đối với Thánh Tâm Chúa. Amen.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth