Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2012, lúc 15:20

Hỡi các con thân yêu của Mẹ, giờ đây các con phải cầu nguyện cho tất cả những thị nhân của Thiên Chúa trên thế giới. Họ đang phải chịu nhiều đau khổ và người ta đã gây ra mối bất hòa ở bên trong lẫn bên ngoài Sứ Vụ của họ.

Nhiều người khước từ họ. Thậm chí càng nhiều người hơn nữa khước từ những thị nhân và ngôn sứ vốn đã công khai Sứ Vụ của họ trên thế giới.

Các con phải đoàn kết một lòng nếu các con thực sự yêu mến Thánh Tử của Mẹ. Giữa các con không được có chỗ cho sự ghen ghét, vu khống, và hận thù. Vì khi những điều này xảy ra thì tên ác quỷ đã cám dỗ các con để không những chối bỏ ngôn sứ mà còn chối bỏ Lời Chí Thánh của Con Mẹ.

Đây là lúc mà các con không được để cho sự chia rẽ tạo ra các rào cản giữa những người tuân theo Giáo Huấn của Con Mẹ.

Khi có sự chia rẽ là có sự phân tâm. Điều này ngăn cản dòng chảy của lời cầu nguyện và trì hoãn các con trong việc cứu giúp nhiều linh hồn.

Một Thiên Chúa đầy yêu thương không thể tạo ra xung đột hoặc gây ra một sự rạn nứt. Việc phỉ báng người khác trong Danh Thiên Chúa là một tội ác trong mắt của Chúa Cha.

Khi các con phỉ báng tha nhân, thì các con xúc phạm đến Thánh Tử của Mẹ, Người đã luôn nói rằng, các con phải yêu thương nhau như anh chị em.

Khi các con lạm dụng Danh của Con Mẹ để làm tổn hại đến tiếng tăm của người khác, thì các con phải nài xin Con Mẹ tha thứ.

Hỡi các con, đã đến lúc các con phải trở nên mạnh mẽ và tôn vinh Thánh Tử của Mẹ bằng việc ghi nhớ tất cả những gì Người đã dạy bảo các con.

Nhiều biến cố đã được tiên báo thì giờ đây người ta sắp được chứng kiến trên thế giới.

Không có thời gian cho sự chia rẽ giữa những người tôn vinh Thánh Tử của Mẹ.

Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ áp đặt sự chia rẽ lên các Kitô hữu. Chính vì thế mà các con phải hiệp nhất để trở thành một đạo binh mạnh mẽ, xứng đáng công bố Lời của Thiên Chúa.

Khi bị chia rẽ, các con sẽ bị lôi kéo vào nơi mà người ta sẽ áp đặt những luật lệ của tà giáo lên Giáo Hội của các con.

Khi các con gây chia rẽ thì không thể có sự hiệp nhất.

Chỉ có những ai mạnh mẽ trong đức tin, được kết hiệp với Thánh Tâm của Con Mẹ, mới có thể tiến lên phía trước trong đạo binh của Con Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth