Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2012, lúc 20:40

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, con hãy nói với con cái của Mẹ kêu cầu lên Mẹ yêu dấu của các con, để Mẹ có thể bảo vệ họ trong thời buổi đầy hoang mang và đau buồn này.

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ là nơi nương náu mà các con cần phải quay về, để qua sự chuyển cầu của Mẹ, các con có thể canh tân đức tin và lòng tín thác vào Thánh Tử của Mẹ.

Mẹ sẽ trợ giúp các con và nước mắt yêu thương và lòng trắc ẩn của Mẹ sẽ đánh động các con, và các con sẽ cảm nhận được bình an trong tâm hồn.

Bằng sự trợ giúp của Mẹ mà các con phải cố gắng tìm kiếm mỗi ngày, Thánh Tử của Mẹ sẽ ban cho các con những ơn cần thiết để các con xứng đáng với Lòng Thương Xót Vô Biên của Người.

Đừng bao giờ ngần ngại kêu cầu lên Mẹ, vì Mẹ đã được Thánh Tử của Mẹ ban cho một đặc ân. Mẹ sẽ giúp các con chuẩn bị tâm hồn cho đẹp lòng Thánh Tử của Mẹ.

Sự trợ giúp của Mẹ sẽ làm cho các con mạnh mẽ hơn và cảm thấy gần gũi với Thánh Tử của Mẹ, và sự gần gũi với Thánh Tử của Mẹ sẽ an ủi các con nhiều đến nỗi các con sẽ lại quay về với Mẹ để Mẹ có thể bảo vệ các con.

Với vai trò là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Mẹ sẽ giúp dâng các con và gia đình các con cho Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ.

Các con không bao giờ được phép sợ hãi Thánh Tử của Mẹ cho dù các con đã lỗi phạm thế nào đi nữa thì Người vẫn luôn hy vọng và chờ đợi các con kêu cầu lên Người. Lòng Thương Xót của Người vượt quá sự hiểu biết của các con.

Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, lời cầu nguyện của các con không bao giờ cần phải rườm rà. Tất cả những gì các con cần làm là trò chuyện với Thánh Tử của Mẹ, và kêu cầu Mẹ để Mẹ giúp các con đến với Người.

Mẹ Thiên Đàng của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth