Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2012, lúc 18:45

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, khi thời điểm đến gần hơn để ngôn sứ giả thể hiện mình, thì ông ta và những thuộc hạ của ông ta đã thực hiện một loạt những sự chuẩn bị nhằm bài bác những Thông Điệp này.

Nhiều ngôn sứ giả đang xâm nhập vào những tín hữu của Ta ở khắp mọi nơi. Điều này không chỉ gây ra sự hoang mang, mà họ còn khiến cho con cái Thiên Chúa xa lánh Ta.

Khi các con đang tiếp tục bị khước từ bởi những phe phái bên trong Giáo Hội của Ta, thì họ sẽ thách thức Ta bằng cách tuyên bố rằng những kẻ tự cho mình là những ngôn sứ mới chính là những người mang Sự Thật đến cho nhân loại.

Giống như Giu-đa trước kia, một trong những tôi tớ được thánh hiến của Ta, cũng đã phản bội Ta. Hắn sẽ trở nên như một cái gai bên cạnh sườn các con.

Khi Cuộc Khổ Hình Thập Giá trong Giáo Hội của Ta bắt đầu trong những ngày sau hết, thì tất cả những gì đã xảy ra trong Cuộc Khổ Nạn của Ta xưa kia, sẽ được tái diễn trên trần thế này.

Trước hết, người ta sẽ khước từ Lời Chí Thánh của Ta.

Kế đến, vị ngôn sứ cuối cùng của Ta sẽ bị phản bội ngay trước sự hiện diện của Thánh Thể. Hỡi con gái của Ta, một trong những ngôn sứ giả sẽ tuyên bố con là một kẻ lừa gạt, hắn sẽ thực hiện điều này trong một Nhà Thờ Công Giáo ngay trước Nhà Tạm của Ta.

Những lời lẽ báng bổ của chúng sẽ được những kẻ thù của Thiên Chúa, trong những bộ phẩm phục, hoan nghênh.

Trong thời gian này nhiều ngôn sứ giả sẽ tỏ mình ra để tiếng nói của chúng át đi Tiếng Nói của Ta. Khi ấy, một kẻ trong bọn chúng sẽ tìm cách diệt trừ con.

Bàn tay của Chúa Cha sẽ giáng phạt những kẻ hãm hại những ngôn sứ của Người, những người được sai đi để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Đáng buồn thay, nhiều linh hồn đáng thương sẽ bị lừa dối. Hỡi con gái của Ta, vấn đề không phải là họ sẽ khước từ con mà chính là họ sẽ ngăn cản việc cứu rỗi các linh hồn.

Ta kêu gọi những ai trong các con yêu mến Ta hãy cẩn thận lắng nghe lời lẽ của những ngôn sứ giả. Hãy quan sát cách mà chúng không hề bị các linh mục chất vấn gì ; cách chúng được các linh mục đề cao, và cách chúng được phép giảng những điều dối trá ngay trên bục giảng trong những Nhà Thờ của Thiên Chúa.

Những sự kiện này sẽ phổ biến rộng rãi và chúng sẽ mở đường cho tên ngôn sứ giả vốn sẽ sớm xuất hiện để giành lấy ngai vàng như đã được tiên báo.

Sự ghê tởm mà người ta sẽ áp đặt trên Giáo Hội Công Giáo, khi ấy sẽ được kết hợp với công việc của tên Phản Kitô.

Được Satan chỉ đạo, con người này sẽ được người ta nhìn nhận là một người bạn của It-ra-en. Khi ấy, hắn sẽ tỏ ra bênh vực It-ra-en cùng với sự hậu thuẫn của Babylon, vốn là Liên Minh Châu Âu.

Tất cả các cuộc chiến tranh do người ta cố tình xúi giục ở Trung Đông, sẽ lan sang Châu Âu.

Tên Phản Kitô sẽ truyền bá chủ nghĩa vô thần dưới chiêu bài Tôn Giáo Toàn Cầu Mới, thứ tôn giáo do ngôn sứ giả lãnh đạo.

Hỡi con gái của Ta, những bí mật mà Ta đã tiết lộ cho con liên quan đến danh tính của ngôn sứ giả và những vấn đề khác nữa, giờ đây chưa được phép tiết lộ. Tuy nhiên, các con hãy biết rằng, tên ngôn sứ, kẻ sẽ xưng mình là người thuộc về Thiên Chúa, đã hoạch định cách thức để kiểm soát các Thánh Bộ trong Giáo Hội Công Giáo.

Hắn và tên Phản Kitô đã phối hợp hành động để tàn phá nhân loại, một điều sẽ xảy ra sau khi việc áp đặt sự ghê tởm trên Giáo Hội Công Giáo đã hoàn tất.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con không được lắng nghe những ai tìm cách ngăn cản những lời cầu nguyện của các con. Các con phải tự hỏi rằng, loại người thuộc về Thiên Chúa nào lại có thể ngăn cản việc đọc những lời cầu nguyện, ngăn cản việc đọc kinh Lòng Thương Xót hoặc việc đọc Kinh Mân Côi? Câu trả lời là bất kỳ người nào tìm cách ngăn cản các con cầu nguyện, thì các con không được phép tin cho dù người ấy có mặc những bộ phẩm phục của một tôi tớ được thánh hiến đi chăng nữa.

Đây là thời điểm nguy hiểm cho các ngôn sứ đích thực của Ta, những người sẽ luôn bị khước từ. Đây là cách để các con nhận biết họ là ai.

Cũng như Ta đã bị khước từ, bị hành khổ, bị đánh đòn và bị coi thường bởi các tư tế trong thời của Ta thế nào, thì các ngôn sứ của Ta cũng sẽ phải chịu đau khổ như vậy.

Đừng bao giờ khước từ những ngôn sứ đích thực. Hãy lắng nghe những lời cầu nguyện mà họ sẽ mang đến cho nhân loại như là một Tặng Ân từ Thiên Đàng. Nếu họ không mang đến cho các con những lời cầu nguyện, thì họ không phải là những người được Ta sai đến.

Nếu họ được chào đón bởi vòng tay rộng mở của các linh mục, giám mục và các tôi tớ được thánh hiến một cách công khai trong các Nhà Thờ, thì họ không phải là người được Ta sai đến.

Hãy nhận biết Ta. Hãy nhận biết các ngôn sứ của Ta. Họ sẽ phải chịu cùng một sự đau khổ mà Ta đã phải chịu. Họ sẽ bị khước từ bởi những người trong Giáo Hội của Ta, bị khước từ bởi những tín hữu của Ta và những người tuyên bố là rao giảng nhân Danh Ta.

Số phận của họ thật không dễ dàng. Tuy nhiên, chính vì việc họ bị khước từ cách công khai, việc người ta đồn đãi những lời vu khống độc ác về họ và họ phải chịu mà các con có thể nhận ra Ta.

Giờ đây hãy dấn thân và đừng để cho tâm hồn các con bị lừa gạt bởi những kẻ nói dối.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth