Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2012, lúc 17:00

Hỡi các con nhỏ bé thân yêu của Mẹ, Lòng Mẹ hân hoan vì Triều Đại của Con Mẹ đã đến rất gần.

Đáp lại tất cả những đau khổ mà Người phải chịu, những sự khước từ của những kẻ vô ơn đối với Người và tình trạng bội giáo vốn bao trùm trái đất, Người sẽ mang lại vinh quang hiển hách cho nhân loại.

Người sẽ ngự giá trên đám mây chói lòa và Uy Quyền của Người sẽ ngự trị từng linh hồn vốn sẽ xụp lạy dưới Chân Người trong niềm vui ngất ngây.

Vốn hết sức khiêm nhường, nhưng Người sẽ đến trong vinh quang rạng ngời và Lòng Thương Xót Vô Biên của Người sẽ tràn ngập trái đất.

Hỡi các con, các con phải chuẩn bị vì các con phải cần đến sức mạnh lớn lao mới có thể quy phục trước nhan Người. Các con sẽ buộc phải tỏ lòng khiêm nhường và phải nài xin Người cứu rỗi linh hồn các con để các con có thể nhìn thấy Ánh Sáng Sự Thật.

Nhiều người trong các con sẽ đón nhận Lòng Thương Xót Vô Biên của Người. Tuy nhiên, những người khác sẽ phớt lờ sự Hiện Diện của Người và phớt lờ Tặng Ân Trọng Đại mà Người sẽ ban.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho những ai không chịu đón nhận sự sống đời đời vì họ cần sự trợ giúp của các con. Lời cầu nguyện sẽ mang lại niềm vui lớn lao nếu các con có thể cảm được lời cầu nguyện trong tâm hồn khi các con cầu xin Thánh Tử của Mẹ cứu vớt những linh hồn này.

Hỡi các con, các con sẽ sớm chứng kiến sự kết thúc của những đau khổ vì Thánh Tử của Mẹ, với Lòng Thương Xót của Người, có nhiều kế hoạch tuyệt vời cho từng người còn sống trên thế giới ngày hôm nay.

Hãy tạ ơn vì Tặng Ân Sự Sống mà các con đã được ban cho khi chào đời.

Hãy tạ ơn vì Tặng Ân Sự Sống Đời Đời mà Thánh Tử của Mẹ sẽ sớm ban cho nhân loại. Tặng Ân này dành cho từng tội nhân, nhưng còn tùy vào ý riêng của các con có đón nhận Tặng Ân này hay không.

Hỡi các con nhỏ bé của Mẹ, hãy đến với Mẹ, vì Mẹ sẽ đưa các con vào nơi nương náu trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và chuẩn bị cho các con để Mẹ có thể đem các con đến với Thánh Tử của Mẹ trong sự sẵn sàng chờ đợi Cuộc Quang Lâm của Người.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth