Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012, lúc 12:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ngày Ta đến để thu hồi Vương Quyền của Ta, mà Chúa Cha hứa ban cho Ta, sẽ rất bất ngờ.

Trong khi Ta chuẩn bị toàn thể nhân loại cho biến cố trọng đại này, thì ngày đó sẽ đến bất ngờ. 

Thời điểm để con thú bị ném vào vực thẳm đã đến gần, và sau đó mười hai chi tộc sẽ được hưởng bình an và sự hiệp nhất.

Trong thời gian này các thánh trên Thiên Đàng, và tất cả những ai đã chết trong Ân nghĩa với Ta, sẽ được trỗi dậy cùng với những người công chính còn sống sót qua Cơn Hoạn Nạn. Tất cả sẽ được phục sinh và được ban cho những thân xác hoàn hảo, vốn sẽ thắng vượt sự chết mà nhân loại biết đến từ khi Ađam phạm tội. Họ sẽ được hưởng hòa bình và thịnh vượng dưới sự cai trị trong Thần Khí của Ta cho đến khi Vương Quốc của Ta được trao về cho Chúa Cha.

Đây sẽ là sự sống lại lần thứ nhất và ngay sau đó là triều đại một ngàn năm trong an hòa tuyệt đối theo Thánh Ý Chúa Cha.

Trong thời gian này, những kẻ tội lỗi đã khước từ Ta sẽ phải chịu đau khổ. Nhân loại không được phép biết về Sự Sống Lại Lần Thứ Hai và những chi tiết cũng không được tỏ lộ cho bất kỳ ai ngoại trừ ngôn sứ Đanien và Thánh Gioan Tông Đồ.

Cuối cùng thì những bí mật này sẽ được tiết lộ nhưng giờ đây các con không được phép biết.

Quyền năng của Thiên Chúa sẽ được thể hiện khi trận chiến để cứu các linh hồn thành công. Quyền lực của sự chết đối với nhân loại cuối cùng sẽ bị đánh bại. Đây là Lời Hứa của Ta. Ta sẽ hoàn tất những lời tiên tri mà Chúa Cha đã đưa ra.

Những ai trong các con bị hoang mang thì không có gì phải sợ hãi. Giờ đây mọi sự ở trong Đôi Tay Chí Thánh của Ta, nhưng hãy biết chắc rằng điều quan trọng nhất là xin ơn tha thứ tội lỗi. Đây là lúc mà tất cả các con phải cầu xin Ta ban cho các con Ơn Cứu Rỗi. Chỉ đơn giản thế thôi.

Tình yêu của các con dành cho Ta sẽ mang lại Ơn Sự Sống.

Sự chết, như các con biết, sẽ không còn quyền hạn hoặc cầm giữ các con được nữa. Tương lai của các con là điều mà các con phải chào đón với niềm hân hoan trong tâm hồn vì tương lai là Tặng Ân trọng đại nhất của Thiên Chúa và chỉ có những linh hồn xứng đáng mới được ban cho gia sản hết sức lớn lao như vậy. Hãy sống bình an. Hãy tín thác vào Ta. Hãy yêu mến Ta. Đó là điều quan trọng nhất.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth