Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2012, lúc 12:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại phải biết rằng Kỷ Nguyên Hòa Bình sẽ là đỉnh cao trong Lời Hứa của Ta, khi mà Ta sẽ cai trị Trời Mới và Đất Mới. Đây sẽ là sự Cai Trị của Ta trong Thần Khí và Giáo Hội của Ta, Giê-ru-sa-lem Mới, sẽ sống trong bình an và Lời Ta sẽ được mọi chi tộc lắng nghe.

Satan sẽ bị nhốt lại trong suốt Triều Đại của Ta và sẽ không còn lừa gạt con cái Thiên Chúa được nữa. Triều đại này sẽ không phải là một biểu tượng, nhưng ở đó Cây Sự Sống sẽ lan tỏa Tình Yêu và Bình An, để những ai được phúc vui hưởng Địa Đàng Mới của Ta, sẽ không còn phải chịu nỗi đau của sự chết, ngay cả khi Satan được thả ra trong một thời gian ngắn vào cuối triều đại này.

Kế Hoạch của Ta là theo đúng Thánh Ý của Cha Ta và không ai có quyền khước từ Thánh Ý của Thiên Chúa.

Các con phải biết chắc rằng, các con phải đón nhận Lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh, nếu không các con sẽ bị lừa gạt về những gì liên quan đến những lời tiên tri đã được ban cho nhân loại từ thuở ban đầu.

Hãy tuân theo Đường Lối của Ta mà thôi. Hãy đón nhận Lời Hứa của Ta. Đừng nghi ngờ Ta, vì nghi ngờ như thế là các con sẽ xúc phạm đến Ta. Hoặc là các con đón nhận Ta là Đấng Cứu Thế của các con và hoàn toàn tín thác vào Ta, hoặc là các con không làm gì hết.

Lời Ta là Sự Thật. Khi linh hồn những người đang sống đón nhận Sự Thật, thì Sự Thật sẽ là chìa khóa để các con đến với tự do và đến với Cổng Địa Đàng Mới của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth