Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2012, lúc 22:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây đã đến lúc để loan truyền những Giáo Huấn và những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta khắp nơi trên thế giới.

Ta đoan hứa rằng Sách Sự Thật, được hứa ban cho nhân loại, sẽ có sẵn trong mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ.

Các môn đệ và các tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ rao giảng khắp nơi trên trái đất.

Hàng tỷ người sẽ tuân theo Lời Ta và cuối cùng sẽ đọc Phúc Âm Rất Thánh.

Người ta sẽ trở về với Kinh Thánh, và một lần nữa sẽ đọc Lời Ta.

Giờ đây, những Thông Điệp hiện nay của Ta, có trong Sách Sự Thật, sẽ là lương thực nuôi sống con cái Thiên Chúa, khi trong tương lai, việc đọc Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, sẽ bị coi là phạm pháp.

Hỡi các môn đệ của Ta, các con phải hoán cải những người không nhận biết Ta. Nếu họ không biết Ta là ai, thì họ không thể tự chuẩn bị một cách xứng hợp cho Vương Quốc Mới của Ta.

Lời Ta sẽ như một lưỡi gươm, vốn sẽ đâm thấu những sự lầm lạc và dối trá. Lời Ta sẽ đánh động tâm trí, tâm hồn và linh hồn của tất cả mọi người.

Một số người sẽ phải mất một thời gian để hiểu được Lời Ta, nhưng hầu hết dân chúng trên thế giới sẽ đón nhận Sự Thật, một khi họ được ban cho Sự Thật.

Xin các con hãy cầu nguyện để có được lòng can đảm, sức mạnh và ý chí để làm những gì mà Ta mời gọi các con. Hãy nhắc nhở người ta rằng Ta đã chết cho họ. Hãy nói với họ rằng thời điểm mà Ta ngự đến sẽ sớm diễn ra. Hãy an ủi họ bằng cách nói cho họ biết về Tặng Ân trọng đại là Địa Đàng Mới mà Ta sẽ ban.

Hãy nói với họ rằng Ta đến để cứu họ và chấm dứt nỗi đau khổ của họ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth