Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012, lúc 19:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Kế Hoạch của Ta dành cho Công Cuộc Cứu Rỗi nhân loại đã bắt đầu theo Thời Gian của Ta, vào ngày 22 Tháng Mười Hai năm 2012.

Thời gian này trên thế giới là của Ta, khi Ta hiệp nhất tất cả con cái của Thiên Chúa nên một, vì cuộc đại chiến bắt đầu.

Giai đoạn của Cơn Đại Nạn này sẽ kéo dài một thời gian. Những cuộc chiến tranh sẽ leo thang cho đến khi người ta tuyên bố một cuộc đại chiến và thế giới sẽ biến đổi. Tất cả các quốc gia sẽ chứng kiến những thay đổi. Các con phải chuẩn bị cho điều này và hãy sẵn sàng đón nhận, vì tất cả những điều này phải xảy ra trước Cuộc Quang Lâm của Ta.

Sẽ có một trận đại lụt. Các con cũng sẽ chứng kiến những trận lũ lụt nhỏ hơn trong nhiều quốc gia.

Toàn bộ khí hậu sẽ bắt đầu thay đổi và thời tiết sẽ trở nên khác biệt, các con sẽ cảm thấy khác lạ.

Đây là thời gian để tất cả những ai đã hiểu được Sự Thật, phải hoạch định con đường dành cho Ta, để Ta có thể chào đón tất cả các con vào vòng Tay Thánh Thiêng của Ta.

Các con đừng sợ hãi vì Tình Yêu của Ta và những lời cầu nguyện của các con, sẽ làm giảm bớt rất nhiều những khốn khó, cũng như sẽ làm suy giảm những tội ác hết sức tàn bạo mà con thú sắp đặt.

Chúa Giêsu của các con