Thứ bảy ngày 29 tháng 12 năm 2012, lúc 19:36

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, một lần nữa Ta nói với tất cả các con, những môn đệ yêu dấu của Ta, rằng các con đừng sợ hãi. Trong khi những biến cố sắp tới có thể khiến các con đau khổ khi phải chứng kiến, thì hãy nhớ lấy những Lời Chí Thánh mà giờ đây Ta ban cho các con.

Tình yêu của Ta dành cho nhân loại quá lớn lao đến nỗi Ta dễ dàng tha thứ cho bất kỳ tội lỗi nào, bất kể điều đó xúc phạm đến Ta biết dường nào, một khi tội nhân tỏ lòng thực sự ăn năn thống hối. Đừng bao giờ khiếp sợ Ta nếu các con thực lòng yêu mến Ta, vì Ta hằng luôn bảo vệ các con. Quả thật, các con sẽ phải chịu đau khổ vì Danh Ta, khi các con bước theo Ta. Nhưng đây là điều mà các con phải chấp nhận. Vì điều này hầu như không là gì so với Vinh Quang vốn đang chờ đợi các con ở phía trước.

Tuy nhiên, những ai bước đi trước Mặt Ta trong niềm tin lầm lạc rằng họ không cần đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, thì họ cần phải biết sợ hãi. Những kẻ tội lỗi này, những kẻ không bao giờ tỏ lòng thống hối, vì họ tin rằng họ làm chủ vận mệnh của chính họ, sẽ rơi vào vực thẳm. Tên ác quỷ đã đặt sẵn cái bẫy dành cho họ, họ có thể dễ dàng rơi vào bẫy.

Cứ mỗi phút họ tiếp tục rời bỏ Ta, thì thời gian của họ bị rút ngắn lại. Thời gian của họ để đền tội trước mắt Ta thật ngắn ngủi.

Hãy biết rằng hai đội quân của trận chiến nhằm giành lấy các linh hồn đã dàn trận để chuẩn bị cho cuộc chiến. Thời gian đang trôi đi vì vậy các con hãy luôn sẵn sàng.

Đừng bao giờ khiếp sợ Ta, vì Ta đến trong bình an. Tuy nhiên, hãy khiếp sợ con thú, kẻ mà các con sẽ thấy đến trong hòa bình, nhưng hắn đến để tiêu diệt các con. Hắn là quỷ dữ, và những người đi theo hắn trên trái đất là những kẻ mà các con phải khiếp sợ, chứ không phải là Ta.

Chúa Giêsu của các con